WP
żydzi

Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego

Celem publikacji jest rzetelne i zgodne z wymogami warsztatu historyka opracowanie zafałszowanej i pełnej luk historii Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW), jednej z dwóch organizacji bojowych utworzonych w warszawskim getcie i biorących udział w powstaniu w kwietniu 1943 r
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego
("__wlasne)
WP

Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze *Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego*
Dariusz Libionka , Laurence Weinbaum

Książka jest efektem współpracy historyków polskiego ( Dariusz Libionka ) i izraelskiego ( Laurence Weinbaum ).W nowatorski sposób, zarówno jeśli chodzi o interpretacje jak i wykorzystany materiał źródłowy, przedstawiają oni tematykę walki zbrojnej Żydów (powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie, konspiracja i partyzantka) i współpracy polsko-żydowskiej. Obok rekonstrukcji faktów, książka ukazuje meandry peerelowskiej i współczesnej „polityki historycznej” oraz przestrzega przed banalizacją dziejów Zagłady i stosunków polsko-żydowskich.

W 2009 roku Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów opublikowało książkę pt. „ Żydzi w powstańczej Warszawie ” autorstwa Barbary Engelking i Dariusza Libionki . Przygotowywana obecnie pozycja "Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze - wokół Żydowskiego Związku Wojskowego”, stanowi kolejną z serii publikacji odnoszących się do tematyki walki zbrojnej Żydów (powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie, konspiracja i partyzantka) i współpracy polsko-żydowskiej.

WP

Celem publikacji jest rzetelne i zgodne z wymogami warsztatu historyka opracowanie zafałszowanej i pełnej luk historii Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW), jednej z dwóch organizacji bojowych utworzonych w warszawskim getcie i biorących udział w powstaniu w kwietniu 1943 r.W okresie bezpośrednio powojennym, przede wszystkim z powodów politycznych, jej udział w powstaniu minimalizowano, a niekiedy nawet pomijano milczeniem. Od końca lat pięćdziesiątych jej dzieje stały się przedmiotem manipulacji związanych z pojawieniem się w PRL korpusu fałszywych źródeł, które szybko i na trwałe weszły do światowego obiegu naukowego. W latach osiemdziesiątych pojawiły się - tym razem w USA, Izraelu i Australii - kolejne apokryfy, które z jednej strony wzmogły zainteresowanie tematem, z drugiej przyczyniły się do ugruntowania mitów i przekłamań. Skutkiem tej sytuacji jest funkcjonowanie w obiegu licznych prac, zarówno naukowych jak i publicystycznych, powielających narosłe przez lata błędy i wątpliwe schematy
interpretacyjne.

* Autorzy książki, która niebawem ukaże się także w Izraelu oraz w USA chcą zmienić ten stan rzeczy. Wcześniejsze publikacje obu autorów zamieszczane w polskich i zagranicznych pismach naukowych odbiły się szerokim echem w kręgu historyków polskich i zagranicznych i wywołały spory i dyskusje.*

Polub WP Książki
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP