Trwa ładowanie...

Album o rotmistrzu Pileckim

Share
Album o rotmistrzu Pileckim
Źródło: Inne
ddjd78x

Zdjęcia z rodzinnych archiwów przedstawiające rotmistrza Witolda Pileckiego - od dzieciństwa, przez służbę wojskową podczas I wojny, życie w międzywojniu, walkę po wybuchu wojny w 1939 roku oraz aresztowanie i wyrok śmierci - znalazły się w albumie, którego promocja odbyła się w środę Warszawie.

W albumie Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948 autorstwa Jacka Pawłowicza można zobaczyć m.in. fotografie dziadków i rodziców rotmistrza, jego dom rodzinny w Karelii (Rosja płn.), zdjęcia Pileckiego z okresu harcerstwa, z udziału w I wojnie i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, zdjęcia ślubne i fotografie dzieci, zdjęcia z konspiracji, z pobytu w Oświęcimiu i w II Korpusie, z więzienia i z procesu oraz fotografie miejsc pamięci poświęconych rotmistrzowi.

Publikacja zawiera także oficerskie karty ewidencyjne i zdjęcia odznaczeń rotmistrza, fotografie obrazów namalowanych przez niego dla kościoła w Krupie (na Grodzieńszczyźnie), raport rotmistrza na temat sytuacji w Oświęcimiu, listy do dzieci, fałszywe dokumenty z okresu okupacji, fotografie broszki ofiarowanej córce i ciupagi podarowanej synowi, akta procesu przeciwko Witoldowi Pileckiemu, protokoły rewizji i przesłuchań oraz akt oskarżenia, wyrok i protokół z jego wykonania.

We wstępie do albumu znalazło się słowo wstępne prezesa IPN Janusza Kurtyki oraz życiorys Witolda Pileckiego - po polsku i angielsku. W obu tych językach zamieszczone zostały również podpisy pod fotografiami.

ddjd78x

- Rotmistrz Witold Pilecki powinien być jednym z symboli służby publicznej i państwa polskiego, a także jednym z symboli Europy. To także symbol pokolenia, które traktowało poważnie nakaz służby i wierności ojczyźnie i które zapłaciło za to wysoką cenę - powiedział obecny na promocji albumu Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który wydał publikację.

Córka rotmistrza Zofia podkreśliła, że wydanie albumu jest niezwykle ważne nie tylko dla całej jej rodziny, ale także dla zachowania pamięci o jej ojcu, zwłaszcza przez ludzi młodych.

- Ojciec bardzo kochał zdjęcia, sam je robił, gromadził i rozdawał innym, dlatego myślę, że byłyby szczególnie zadowolony z tego albumu - zaznaczył syn rotmistrza, Andrzej.

Witold Pilecki urodził się w 1901 roku w Karelii w północnej Rosji. Od 1910 r. mieszkał i uczył się w Wilnie. Jako chłopiec działał w niepodległościowym harcerstwie, a następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Podczas kampanii wrześniowej dowodził oddziałem kawalerii. Był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej. W 1940 roku został dobrowolnie więźniem KL Auschwitz, by zdobyć informacje i zorganizować w obozie ruch oporu. Po ucieczce z obozu podjął działalność konspiracyjną w AK.

Podczas Powstania Warszawskiego walczył w zgrupowaniu "Chrobry II", a po kapitulacji trafił do obozów jenieckich Lamsdorf i Murnau. Po wyzwoleniu obozu wstąpił do II Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Andersa w 1945 roku powrócił do kraju, gdzie w maju 1947 roku został aresztowany pod zarzutem prowadzenia działalności na rzecz II Korpusu. Po brutalnym śledztwie i sfingowanym procesie został skazany na śmierć. Egzekucja odbyła się 25 maja 1948 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Miejsca jego pochówku władze komunistyczne nie ujawniły.

ddjd78x

Podziel się opinią

Share
ddjd78x
ddjd78x