Trwa ładowanie...
d45bu6v
30-12-2021 11:00

Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym

książka
Oceń jako pierwszy:
d45bu6v
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Podjęta w monografii problematyka wychowania obywatelskiego w młodszym wieku szkolnym została omówiona kompletnie i wyczerpująco. Właściwie dobrana przez Emilię Jakubowska procedura badawcza pozwoliła na uzyskanie bogatego i interesujacego materiału. Zakres badań i wykładnia wyników stanowią wartość wyjątkową. Monografia zasługuje na uznanie. Pracę charakteryzuje oryginalność, rzetelność i pogłębiona refleksja własna nad wychowaniem obywatelskim. Stanowi ona ważny wkład w rozwój wiedzy o tej dziedzinie wychowania i może być wykorzystana zarówno w pracy akademickiej, podczas zajęć ze studentami, jak i w pracy nauczyciela klas młodszych. (Z recenzji dr hab. Agaty Popławskiej, prof. UP)

Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym
Numer ISBN

978-83-66990-72-2

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

278

Język

polski

Recenzja

Przedstawiona do recenzji monografia dotyczy problematyki wychowania obywatelskiego uczniów w młodszym wieku szkolnym. Jest to zagadnienie bardzo ważne, bowiem przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie obywatelskim, do roli obywatela. Jak słusznie zauważa Autorka we wstępie, wśród głównych warunków prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego wymienia się umiejętności świadomego i odpowiedzialnego angażowania się w życie publiczne. Istotne jest zatem stwarzanie dzieciom możliwości zdobywania nie tylko rzetelnej wiedzy, ale także praktycznych obywatelskich doświadczeń. Aby ukształtować świadomego i skutecznie działającego obywatela nie wystarcza współcześnie wiedza i umiejętności wyniesione z domu. Tej ważnej z punktu społecznego interesu umiejętności trzeba się nauczyć. Dlatego znaczącą rolę odgrywają tu szkoła i nauczyciele. A zatem szkoła, jako instytucja oświatowa, ma obowiązek organizować różnorodne formy aktywności sprzyjających nabywaniu przez uczniów kompetencji obywatelskich. Istotne zatem jest stwierdzenie, w jaki sposób nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują wychowanie obywatelskie, jakie są efekty realizowanego przez nich wychowania obywatelskiego oraz jakie działania podejmują rodzice badanych uczniów w zakresie wychowania obywatelskiego. [...]

Należy stwierdzić, iż tematyka zaproponowana przez Autorkę jest ambitna i oryginalna, sformułowany problem jest doniosły z punktu widzenia edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Autorka przedstawiła oryginalną propozycję rozwiązania analizowanego problemu, opracowała autorskie narzędzia badawcze. Recenzowana publikacja stanowi wartościowe opracowanie. Będzie przydatna zarówno nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jak i studentom – przyszłym nauczycielom klas I-III szkoły podstawowej.

Z recenzji dr hab. prof. uczelni Anny Klim-Klimaszewskiej

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45bu6v
d45bu6v
d45bu6v
d45bu6v