Trwa ładowanie...
dmm4wad
27-01-2022 12:00

Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem

książka
Oceń jako pierwszy:
dmm4wad
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury sięgając do prac wybitnych badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Obszerna monografia wychodzi na przeciw pilnym potrzebom związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w zakresie rozwijania zdolności porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży z ASD.

Zawarte w przygotowywanej do druku książce rozdziały, odznaczają się wysokim poziomem profesjonalizmu i mogą stanowić niewątpliwie cenne źródło wiedzy oraz inspiracji dla czytelników.

Ukazanie się tej książki pozwoli czytelnikom zapoznać się z wieloma różnorodnymi i często wypróbowanymi podejściami i metodami związanymi z diagnozą trudności komunikacyjnych i oddziaływaniami pozwalającymi je zmniejszyć lub im zapobiegać u dzieci z ASD. Lekturę ocenianej publikacji można polecić zarówno profesjonalistom jaki praktykom, a także studentom takich kierunków jak pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, audiofonologia.

Myślę, że także rodzice tej grupy dzieci będą zainteresowani tymi koncepcjami i propozycjami, jakie stanowią przedmiot rozważań omawianej publikacji.

z recenzji Profesora Tadeusza Gałkowskiego

Odczytanie i zrozumienie komunikatów dziecka daje szansę na wprowadzenie alternatywnych i wspomagających form terapii.

Książka Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem jest dziełem wielu autorów – naukowców i praktyków. Jest ona cennym wkładem do badań nad budowaniem takich form postępowania terapeutycznego, które umożliwią dziecku autystycznemu komunikację społeczną. Prezentowane formy pracy z dzieckiem i jego otoczeniem budzą nadzieję na zbudowanie drogi, która umożliwi dziecku autystycznemu odnalezienie się w środowisku społecznym.

Książka winna być podstawowym źródłem wiedzy dla wszystkich terapeutów pracujących z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Prof. Hanna Jaklewicz

Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem
Numer ISBN

978-83-8294-019-0

Wymiary

235x160

Oprawa

miękka

Liczba stron

312

Język

polski

Fragment

Załącznik Prawa użytkowników AAC (AAC user rights) to uprawnienia, które przysługują wszystkim osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) bez względu na zakres lub stopień niepełnosprawności i powinny być respektowane we wszystkich codziennych interakcjach i interwencjach, w których te osoby uczestniczą. Zostały określone w 1992 roku przez American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 1992), a następnie rozwinięte z Komunikacyjnej karty praw przez National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities. Obejmują (Grycman, Kaczmarek, 2014): 1. Prawo do domagania się przedmiotów, czynności, zdarzeń i osób oraz do wyrażania osobistych preferencji i uczuć. 2. Prawo do dokonywania wyborów i korzystania z alternatyw. 3. Prawo do odmawiania korzystania z niechcianych przedmiotów, udziału w zdarzeniach lub wykonywania czynności, łącznie z prawem niezgadzania się na wszystkie zaoferowane wybory. 4. Prawo do proszenia innej osoby o poświęcenie uwagi bądź o podjęcie interakcji i do spełnienia przez nią tego oczekiwania. 5. Prawo do proszenia o opinię bądź informację na temat danego stanu, przedmiotu, osoby bądź zdarzenia. 6. Prawo do aktywnego nauczania oraz do metod interwencyjnych, które pozwolą osobom z poważnymi zaburzeniami komunikacyjnymi porozumiewać się w jakikolwiek sposób, na który przyzwala stopień ich niepełnosprawności. 7. Prawo do wyrażania własnych aktów komunikacyjnych oraz otrzymania odpowiedzi na nie, nawet jeśli adresat nie jest w stanie spełnić wyrażanych w nich oczekiwań. 8. Prawo do całodobowego dostępu do potrzebnych pomocy komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz innych urządzeń i dobrego stanu owych przedmiotów. 9. Prawo do sytuacji społecznych, interakcji i możliwości (szans), w których osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć jako pełnoprawni partnerzy komunikacyjni innych osób, w tym rówieśników. 10. Prawo do informacji na temat osób, przedmiotów bądź zdarzeń znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu osób niepełnosprawnych. 11. Prawo do komunikacji z poszanowaniem godności osoby, do której adresowana jest wypowiedź, wraz z prawem do uczestniczenia w wymianach komunikacyjnych na temat osób, które są przy nich (osobach niepełnosprawnych) obecne. 12. Prawo do bycia informowanym w sposób wymowny, zrozumiały oraz kulturowo i językowo odpowiedni. Podczas wprowadzania technologii wspomagającej (assistive technology – AT) do interwencji AAC muszą być uwzględnione prawa (sześć ogólnych praw) z nią związane, to jest: 1. Prawo oszczędności – wykorzystanie jak najprostszego urządzenia, systemu lub podejścia. 2. Prawo minimalnej nauki – wykorzystanie urządzenia, systemu lub podejścia, które wymaga jak najmniej nauki. 3. Prawo minimalnej energii – wykorzystanie urządzenia, systemu lub podejścia, które wymaga najmniejszej ilości energii lub wysiłku. 4. Prawo minimalnej ingerencji – wykorzystanie urządzenia, systemu lub podejścia, które unika innych konkurencyjnych lub konfliktowych zadań lub procesów (np. wykorzystanie urządzenia, systemu lub podejścia nie powinno kolidować z żadnym zadaniem lub procesem ani też zadanie czy proces nie powinny zakłócać użycia urządzenia, systemu lub podejścia). 5. Prawo optymalnego dopasowania – wykorzystanie urządzenia, systemu lub podejścia, które zapewnia maksymalne właściwości dopasowania do potrzeb i cech użytkownika AAC. 6. Prawo praktyczności i stosowalności – wykorzystanie urządzenia, systemu lub podejścia, które jest najbardziej odpowiednie dla środowiska, w którym będą używane, i które jest spójne z dostępnymi zasobami. To prawo wymaga również zgodności ze wszystkimi innymi prawami (np. prawem optymalnego dopasowania, prawem minimalnej energii, prawem minimalnej ingerencji, prawem minimalnej nauki i prawem oszczędności) (Lloyd, Fuller, Arvidson, 1997, s. 121–123).

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dmm4wad
dmm4wad
dmm4wad
dmm4wad