Trwa ładowanie...
d19glh1
10-06-2021 10:00

Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka – praktyka – rekomendacje

książka
Oceń jako pierwszy:
d19glh1
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Zarządzanie to szczególnie istotny czynnik efektywnego funkcjonowania całego systemu oświaty zarówno w państwie, jak i w poszczególnych placówkach edukacyjnych, tworzących ten system.

We współczesnej polskiej literaturze pedagogicznej problem ten jest opisywany na ogół przyczynkarsko, w odniesieniu do pojedynczych zagadnień. Brakuje natomiast opracowań całościowych i to zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Chodzi o publikację o charakterze podręcznikowym, ujmującą syntetycznie podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania w oświacie. Jednocześnie jednak taką, która zainteresuje liczną rzeszę osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie i nie będzie „teorią dla teorii”.

Polecamy publikację autorstwa Lechosława Gawreckiego pt. Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka – praktyka – rekomendacje w ramach serii wydawniczej „Drogowskazy (w) Edukacji”.

Zarządzanie w oświacie. Podręcznikowy zarys problematyki. Systematyka – praktyka – rekomendacje
Numer ISBN

978-83-8095-930-9

Wymiary

145x210

Oprawa

miękka ze skrzydełkami

Liczba stron

180

Język

polski

Recenzja

Z zadowoleniem przyjmujemy informację o przygotowanej pracy, poświęconej tematyce zarządzania w oświacie.

[...] Wybór tematu pracy można uznać za oryginalny, istotny, ważny z teoretycznego oraz praktycznego punktu widzenia. Autor zidentyfikował lukę w istniejącej literaturze przedmiotu i opracował tekst, który ją wypełnia.

Struktura pracy została dostosowana, w aspektach merytorycznym i logicznym, do postawionego celu, jakim jest krytyczne spojrzenie na zarządzanie placówkami oświatowymi. Rozważania zostały podzielone na dwie części. Pierwsza, bardziej obszerna, złożona z dziesięciu rozdziałów, zawiera rozważania na temat systematyki oraz praktyki zarządzania. Część druga jest wypełniona rekomendacjami, odnośnie zmian w zarządzaniu placówkami. Obejmuje ona trzy rozdziały. Pracę zamyka bogata bibliografia źródeł, dotyczących wielu aspektów zarządzania w oświacie, także funkcjonowania sektora usług.

Układ pracy skupia uwagę na najważniejszych elementach zarządzania w oświacie (część pierwsza). Są tam omówione koncepcje zarządzania w oświacie w ujęciu retrospektywnym. Dalej zawarto rozważania na temat zarządzania organizacją, systemem oświaty oraz zarządzania menedżerskiego. Autor skupił swoją uwagę w tej części również na roli rodziców w systemie zarządzania oświatą. Kolejne fragmenty części pierwszej zawierają krytyczne spojrzenie na szkołę, jako placówkę usługową. W końcowych rozdziałach części pierwszej przybliżono tematykę roli dyrektora oraz kadry kierowniczej w zarządzaniu placówkami oświatowymi jako organizacjami. W pracy znajduje się wstęp, natomiast nie ma zakończenia. Byłoby zasadne, aby zamknąć rozważania zakończeniem czy podsumowaniem. Jeśli Autor i Wydawca uznają to za właściwe, to można zamieścić dodatkową notkę na temat doświadczeń oraz pracy prof. dra Lechosława Gawreckiego na rzecz doskonalenia metod zarządzania oświatą w Polsce.

W części drugiej zawarte są rekomendacje dotyczące koncepcji permanentnego doskonalenia kwalifikacji menedżera oświaty, propozycje uwolnienia szkoły oraz kształcenia kreatywnych nauczycieli w rozwijającej się placówce edukacyjnej. Autor zawarł w tej części oryginalne, autorskie koncepcje oraz przemyślenia, wyrastające ze skarbnicy sześćdziesięciu lat własnych badań i doświadczeń. Zawarte w tych rozdziałach koncepcje będą bez wątpienia inspiracją do prowadzenia interesujących dyskusji na temat kierunków zmian w doskonaleniu zarządzania sferą edukacji w Polsce. [...]

prof. dr hab. Henryk Mruk

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d19glh1
d19glh1
d19glh1
d19glh1