Trwa ładowanie...
d6fu2ot

Jan Paweł II

Papież od 16 X 1978; filozof, teolog, dramatopisarz, poeta; od 1938 studiował filologię pol. na UJ; podczas II wojny świat. pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941–45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946–48 studiował na Papieskim Uniwersytecue Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; od 1954 wykładał na Wydziale Teologicznym UJ i na Wydziale Filozoficznym KUL, od 1956 profesor i kierownik Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski.

W myśli filozoficznej najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej — zajmował się: podstawami etyki (Zagadnienie podmiotu moralności, 1991), istotą miłości oblubieńczej (Miłość i odpowiedzialność, 1960), antropologią filozoficzną (Osoba i czyn, 1969), podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teologiczne (U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, 1972), rozwijane po 1978 w encyklikach doktrynalnych (m.in. Redemptor hominis, 1979, Dives in misericordia, 1980, Dominum et Vivificantem 1986, Veritatis splendor 1993, Evangelium vitae 1995), społecznych (Laborem exercens, 1981, Sollicitudo rei socialis, 1987, Centesimus annus, 1991) i in. dokumentach papieskich (m.in. w adhortacjach Familiaris consortio, 1981 i Christifideles laici, 1988). Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził ponad 120 krajów, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój — orędzia na
Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, 1993, Warszawa 1989), audiencje.

Wśród podróży duszpasterskich szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999). 24 XII 1999 J.P. zainaugurował obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 (zamknięte 6 I 2001). Działalność Jana Pawła II odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie (rozważania Przekroczyć próg nadziei, 1994), a do jej głównych wątków należy obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych (cykl katechez na temat teologii ciała oraz Wyznania wiary prowadzonych podczas audiencji generalnych); dalsze dokonania pontyfikatu: reforma prawa kanonicznego 1984, nowy Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wyd. pol. 1995 — pierwszy od Soboru Trydenckiego), reorganizacja Kurii Rzymskiej, liczne kanonizacje i beatyfikacje. Twórczość literacka Jana Pawła (wydawana głównie pod pseudonimem Andrzej Jawień; ale również pod innymi, jak: A. J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień ) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce
etyczno-religijne, dramaty (Przed sklepem jubilera, wyst. 1981, Brat naszego Boga, wyst. 1980, poświęcony życiu św. Adama Chmielowskiego); wybór utworów Poezje i dramaty (1980). W 1981 na życie Jana Pawła II dokonano nieudanego zamachu (ciężko ranny, 13 V). W 1993 odznaczony Orderem Orła Białego.

Jan Paweł II
Data urodzenia

17.05.1920

Miejsce urodzenia

Wadowice, Polska

Data śmierci

01.04.2005

Bibliografia

Z modlitwy czerpać siłę. Modlitewnik Jana Pawła II

Modlitwy i rozważania na każdy dzień w roku

Modlitewnik za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II

Przesłanie dla Polaków

Jak jest ze mną?

Tajemnica Boga. Nabożeństwa. Lumen Gentium. Crux Christi. Christus Rex. Immaculata

Dziesięcioro przykazań

Komentarz do księg Nowego Testamentu

Żywot Maryi

Myśli na każdy dzień

Wstańcie, chodźmy

Papież Bożego Miłosierdzia

O walce duchowej

Jestem z Wami

Dzieje Polski

Rok 6. Fotokronika. Droga przez rok święty

Rok 17. Fotokronika. W kręgu Słowian

Kochana młodzieży!

Rok 23. Fotokronika. Czas Pojednania

Rok 9. Fotokronika. W imieniu jednego Boga

Rok 27. Fotokronika. W drodze do domu ojca

Rok 19. Fotokronika. Półwiecze kapłaństwa

Nauki z polskich dziejów

Rok 11. Fotokronika. W imieniu uciskanych

Rok 12. Fotokronika. Przełom w Europie

Rok 13. Fotokronika. Dekalog dla Europy

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Dzieła zebrane Jana Pawła II 6. Katechezy 1

Jan Paweł II do Ciebie

Filozof i papież. Wybór tekstów

Rok 24. Fotokronika. W świetle Bożego Miłosierdzia

Dzieła zebrane Jana Pawła II 2. Adhortacje

Dzieła zebrane Jana Pawła II 3. Listy

Dzieła zebrane Jana Pawła II 5. Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe

Dzieła zebrane Jana Pawła II 8. Katechezy 3

Dzieła zebrane Jana Pawła II 11. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa 3

Dzieła zebrane Jana Pawła II 15. Modlitwy i rozważania 1

Dzieła zebrane Jana Pawła II 16. Modlitwy i rozważania 2

Program dla Kościoła w Polsce

Wypłyń na głębię! Jan Paweł II do młodych Polaków

Opowiem wam o moim życiu

Potęga wiary. Papieskie katechezy o wierze

Osiem błogosławieństw

Rachunek sumienia i spowiedź

Święta ze Świętym

Rekolekcje z bł. Janem Pawłem II

Pielgrzymki do ojczyzny (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002) - przemówienia i homilie

Modlitwy do Maryi

Komentarz do Ewangelii

O modlitwie

Żywot Jezusa

Ewangelia Jana Pawła II

Rok 18. Fotoktonika. Reewangelizacja Europy

Młodzież solą ziemi i światłem świata. Światowe Dni Młodzieży

Rok 7. Fotokronika. Pasterz biednych i bogatych

Jan Paweł II naucza jak żyć

Rok 22. Fotokronika. Wielki Jubileusz 2000

Rok 8. Fotokronika. Sługa Jedności i Pokoju

W trosce o dobro Rzeczypospolitej. Wskazania dla polskich polityków

Rok 25. Fotokronika. Ćwierćwiecze pontyfikatu

Rok 26. Fotokronika. Cierpienie i nadzieja

Rok 10. Fotokronika. Świat olśniony pontyfikatem

Rok 20. Fotokronika. Dwa synody

Rok 21. Fotokronika. Droga błogosławieństw

Dzieła zebrane Jana Pawła II 13. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Azja, Afryka, Australia i Oceania

Dzieła zebrane Jana Pawła II 14. Homilie i przemówienia okolicznościowe

Rok 1. Fotokronika. Habemus papam

Rok 2. Fotokronika. Ewangelizacja świata

Dzieła zebrane Jana Pawła II 7. Katechezy 2

Rok 3. Fotokronika. W cieniu zamachu

Oddech duszy. Modlitwy Jana Pawła II

Rok 14. Fotokronika. Pocieszyciel cierpiących

Świetlisty szlak. Karol Wojtyła - Jan Paweł II o miłosierdziu

Antologia modlitw maryjnych Jana Pawła II

Rok 15. Fotokronika. Jubileusz pontyfikatu

Jasnogórska Matka i Królowa

Rok 4. Fotokronika. Czas stanu wojennego

Dzieła zebrane Jana Pawła II 1. Encykliki

Dzieła zebrane Jana Pawła II 4. Konstytucje apostolskie, listy motu proprio i bulle, orędzia na światowe dni

Dzieła zebrane Jana Pawła II 9. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa 1. Polska

Dzieła zebrane Jana Pawła II 10. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Europa 2

Dzieła zebrane Jana Pawła II 12. Homilie i przemówienia z pielgrzymek. Ameryka Północna i Południowa

Polacy na drogach świata

Rok 5. Fotokronika. Rok Odkupienia

Tryptyk rzymski

Rok 16. Fotokronika. Szpitalne sanktuarium

Aby Chrystus się nami posługiwał

Duchowość kapłana. Katechezy o formacji

List do Rodzin. List do dzieci

Moi święci

Siła wiary i umysłu

Autobiografia - Jan Paweł II

Pokój Wam! Dar wielkiej miłości

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Jan Paweł II do rodzin

Rozważania majowe

Nieszpory. Wieczorna modlitwa Kościoła

Słowa pełne światła

O modlitwie

Encykliki Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II

Słowa najważniejsze na różne okazje

Pamięć i tożsamość

Rozmowy w Castel Gandolfo (wszystkie)

Przewodnik dla rodzin

Kształtowanie sumienia

Promieniowanie świętości

Tu wszystko się zaczęło. Perełka papieska 19

Polska szlakiem Jana Pawła II

Homilie na niedziele i święta

Koszalin. Miasto papieskie

Testament

Opłatek ze świętym

Młodzież nadzieją Kościoła

Modlitewnik

Miłość w ogniu cierpienia

Pielgrzymki światowe. Kronika papieskich podróży zagranicznych

Promieniowanie świętości

Skarbiec myśli Jana Pawła II

Psalmy. Jan Paweł II i Benedykt XVI rozważają

Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do Ojczyzny

Wy jesteście nadzieją świata!

Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne papieża

Pokolenie J.P.II

Refleksje modlitewne Jana Pawła II

Eucharystia sercem Kościoła

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Jan Paweł II - dzień po dniu

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II

Co Jan Paweł II mówi o zjednoczeniu Europy

Różaniec Jana Pawła II

Poezje zebrane. Tryptyk rzymski

Miłość mi wszystko wyjaśniła

Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog?

Oblicza patriotyzmu

Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski

Cóż powiedzieć: żal odjeżdżać

Papież pielgrzym

O przebaczeniu

Modlitwy. Słowa natchnienia

O Europie

W górę serca

Nie lękajcie się - myśli o życiu we współczesnym świecie

Szukałem Was

Miłość mi wszystko wyjaśniła

Myśli światła

O przebaczeniu i pojednaniu

Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu Kościoła

Elementarz dla wierzącego, wątpiącego i szukającego

Niezłomni 1. Wspólne dzieje Kardynała Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia

Asyż. Nadzieja świata

Modlitwy. Zaproszenie do modlitwy

Modlitwy. Ku powołaniu miłości

Modlitwy. Ewangelia cierpienia

Słowa do Polaków

Modlitwy. Tom 7. Z wami jestem kapłanem

Modlitwy. Godzina różańca

Modlitwy. Czas misji. Tom 6

Modlitwy. Tom 6. Z wami jestem kapłanem

Miłość mi wszystko wyjaśnia

Projekt życia. Wybór listów

Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wiersze i poematy

Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Przemówienia i homilie Ojca Świętego

Droga Krzyżowa. Rozważania Karola Wojtyły

Testament

Jan Paweł II do Kościoła w Polsce

Ufne serca. Jan Paweł II i dzieci

Pieśń o Bogu ukrytym

Rozważania o istocie człowieka

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II

Poezje wybrane - Jan Paweł II

Pokój Wam. Dar wielkiej miłości

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

Spojrzenia miłości

d6fu2ot

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d6fu2ot
d6fu2ot
d6fu2ot