Trwa ładowanie...
d1icedh
27-01-2022 12:00

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

książka
Oceń jako pierwszy:
d1icedh
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Książka zawiera pogłębione rozważania nad teoriami, strategiami, metodami oraz narzędziami służącymi do prawidłowej i wielowymiarowej ewaluacji wiedzy i umiejętności geograficznych. Poruszono w niej trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zaprezentowano teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej/akademickiej. Rozdział drugi poświęcono pomiarowi dydaktycznemu. Przedstawiono rodzaje pomiaru, procedurę konstrukcji testów (w tym rodzaje zadań testowych) oraz objaśniono sposoby wykorzystania wyników testów nie tylko do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, ale do oceniania kształtującego i orientującego. W trzecim rozdziale zaprezentowano różne teoretyczne oraz praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności.

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne
Numer ISBN

978-83-66990-93-7

Wymiary

160x235

Oprawa

twarda

Liczba stron

206

Język

polski

Recenzja

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności. Scharakteryzowano także empirycznie zweryfikowane w toku badań naukowych narzędzia do oceny oraz kształtowania wyróżniającej kompetencji geograficznej, którą jest myślenie przestrzenne. Rozdział ostatni zawiera zestaw zróżnicowanych narzędzi, które nauczyciel (oraz uczeń/student) może wykorzystać do autorefleksji nad ewaluacją procesu kształcenia. Warto dodać, że mają one interesującą formułę – warsztatów.

Książka cechuje się nowatorskim spojrzeniem na ewaluację w edukacji geograficznej. Cieszy fakt, że polska dydaktyka geografii doczekała się pierwszego – aktualnego i całościowego – opracowania dotyczącego procesu ewaluacji. Dobrane w części aplikacyjnej monografii przykłady odnoszą się do treści geograficznych i wielu sytuacji mających miejsce w procesie geograficznego kształcenia.

Wyrażam nadzieję, że publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem dydaktyków geografii, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela, jak również czynnych zawodowo nauczycieli.

dr hab. Adam Hibszer

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1icedh
d1icedh
d1icedh
d1icedh