Trwa ładowanie...
d2mzidk

Ukazał się tom drugi "Dzieł wszystkich" Leśmiana

Drugi tom wydania "Dzieł wszystkich" Bolesława Leśmiana, który właśnie trafił do księgarń, zawiera twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką poety, recenzje teatralne, a także teksty, które można traktować jako manifest poetycki autora "Łąki".
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ukazał się tom drugi "Dzieł wszystkich" Leśmiana
("__wlasne)
d2mzidk

*Drugi tom wydania Dzieł wszystkich Bolesława Leśmiana , który właśnie trafił do księgarń, zawiera twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką poety, recenzje teatralne, a także teksty, które można traktować jako manifest poetycki autora Łąki. * Drugi tom "Dzieł wszystkich" Bolesława Leśmiana jest próbą ukazania krytycznego i eseistycznego dorobku poety. Główny zrąb tomu to teksty zebrane i opublikowane w 1959 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy, w obecnej edycji uzupełnione o kilka esejów pominiętych w tamtej edycji. Leśmian ukazuje w esejach, na początku swojej drogi twórczej, istotne dla niego - i późniejszej jego poezji - problemy kulturowe, filozoficzne i estetyczne. Z tekstów takich jak "Rytm jako światopogląd", "Z rozmyślań o poezji" wyłania się coś w rodzaju manifestu
poetyckiego Leśmiana .

* W tomie znalazły się także recenzje Leśmiana , dotyczące głównie twórczości poetyckiej jego współczesnych.* Leśmian często recenzował wiersze poetów drugorzędnych, dziś zapomnianych jak Czesław Królikowski, Stanisława Szadurska, Teresa Prażmowska. Autor "Łąki" miał jednak do grafomanii stosunek dość wyrozumiały: "Pisanie złych wierszy jest grzechem... Wszakże kwiaty, w tym grzechu zrodzone, mają swój rodowód słoneczny i swoją rację kwitnienia w ogólnym ogrodzie poezji. Z płomiennej wiosny zarówno korzystają i pędy szlachetne, i zielska nikczemne" - pisał. Leśmian pisał jednak także o poezji Leopolda Staffa , Marii Konopnickiej . W tomie
znalazły się też teksty o Miasteczku Szaloma Asza , Zuzannie Leona Choromańskiego, utworach Juliusza Słowackiego , Edgara Allana Poe , Pieśni nad pieśniami i hinduskiej Ramayanie.

Zapoczątkowana rok temu przez Państwowy Instytut Wydawniczy seria "Dzieł wszystkich" Bolesława Leśmiana będzie pierwszym całościowym wydaniem krytycznym dzieł tego poety. Kolejne tomy ukazują się w opracowaniu i z komentarzami Jacka Trznadla .

d2mzidk

* Bolesław Leśmian urodził się prawdopodobnie 22 stycznia 1877 w Warszawie (sam podawał jako datę urodzenia 1878) w rodzinie żydowskiej, zmarł 5 listopada 1937 w Warszawie.* Debiutował jako poeta w warszawskim "Wędrowcu" w 1895 roku. W latach następnych pisał coraz więcej poezji (również w języku rosyjskim), także tekstów z dziedziny krytyki literackiej i teatralnej. W latach 1901-1907 współpracował z "Chimerą" redagowaną przez Miriama.

W 1912 Leśmian wydał pierwszy, prawie zupełnie zignorowany przz krytykę, tom wierszy Sad rozstajny, w 1913 dwa tomy baśni arabskich dla dzieci: Klechdy sezamowe i Przygody Sindbada Żeglarza. Również w 1913 r. ukazały się tłumaczone i opatrzone przedmową Leśmiana Opowieści nadzwyczajne Edgara Poe . W 1920 ukazał się tom wierszy Łąka, który podobnie jak wcześniejszy nie cieszył się powodzeniem wśród czytelników i krytyki. W 1936 roku Leśmian ogłosił kolejną książkę poetycką Napój cienisty, a w 1938 roku pośmiertnie ukazał się tom Dziejba leśna. W 1956 r. w Paryżu wydany został zbiór Klechdy polskie powstały prawdopodobnie równolegle z baśniami
arabskimi. W latach późniejszych wydawano jeszcze inne utwory Leśmiana spoza zbiorów poetyckich - z pism oraz te pozostawione w rękopisach (m.in. w 1994 Zdziczenie obyczajów pośmiertnych).

Twórczość Leśmiana współczesnym wydawała się spóźnionym echem Młodej Polski, dlatego przeważnie (poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak Ostap Ortwin) zbywali ją lekceważeniem.Współcześni poecie nie dostrzegali nowatorstwa i oryginalności jego poezji, które z czasem przyczyniły się do uznania Leśmiana za jednego z najważniejszych polskich poetów dwudziestowiecznych. Julian Przyboś pisał o Leśmianie : "Gdy rozglądam się po poezji światowej niewiele znajduję przykładów podobnie bohaterskiej zaciekłości w walce słowem poetyckim o możliwość innej jawy".

Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.

d2mzidk

Podziel się opinią

Share

d2mzidk

d2mzidk