Trwa ładowanie...
dn6uoeu
04-02-2020 21:21

Edukacja małego dziecka. Tom 11. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

książka
Oceń jako pierwszy:
dn6uoeu
Edukacja małego dziecka. Tom 11. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nauczyciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teoretyczny, empiryczny i praktyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możliwościami jej modyfikacji zgodnie z uniwersalnym systemem wartości w perspektywie kształcenia młodych pokoleń i budowania wartościowego społeczeństwa. W szerszej perspektywie – dotyczą dylematów kształcenia nauczycieli.

W części pierwszej – Współczesny nauczyciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podejmują ważne kwestie związane z budowaniem autorytetu nauczyciela, ze stylami i metodami jego pracy pedagogicznej zarówno w przedszkolach, jak i szkołach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wskazują w swoich artykułach na sposoby ich rozpoznania oraz uwzględniania w praktyce pedagogicznej. Podkreślają wagę właściwej komunikacji między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Przedstawiają możliwości wdrożenia w polskich szkołach wartościowych koncepcji i systemów kształcenia, mniej lub bardziej znanych w światowych systemach edukacyjnych.

Teksty zawarte w części drugiej, zatytułowanej Rodzic – dziecko – nauczyciel w aktualnej przestrzeni wychowawczo-edukacyjnej, odnoszą się do zagadnienia współpracy rodziców (i rodziny) z nauczycielami pracującymi w przedszkolach i szkołach. Ukazano w nich znaczenie dzieciństwa spędzanego w rodzinie, przedszkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przedstawiono dylematy rodziców związane z pójściem dziecka do przedszkola, podjęciem przez nie obowiązku szkolnego oraz ich poglądy na temat osoby nauczyciela. Podjęto wątek zmiany w komunikacyjnej przestrzeni edukacji, a także problematykę uwarunkowań i implikacji współczesnego wychowania w rodzinie w kontekście „zatracenia” w cyberprzestrzeni czy nieharmonijnego rozwoju dzieci oraz zagadnienie kryteriów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.

Oddając do rąk Czytelników ten tom, wyrażamy nadzieję, że jego lektura będzie przyczynkiem do podjęcia lub pogłębienia badań nad dzieciństwem i edukacją małego dziecka.

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Edukacja małego dziecka. Tom 11. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji
Numer ISBN

978-83-8095-182-2

Wymiary

235x160

Oprawa

miękka

Liczba stron

298

Język

polski

Fragment

Nauczyciele i rodzice jako edukatorzy, wychowawcy oraz opiekunowie dzieci są poddawani nieustannym próbom w coraz to szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany, m.in. o charakterze cywilizacyjnym, społecznym, kulturowym, technologicznym i edukacyjnym, stały się dla nich swoistymi wyzwaniami, tak więc obie strony edukacji podejmują szereg czynności i działań mających na względzie dobro dzieci, ich wszechstronny rozwój. Współpraca nauczycieli i rodziców, w trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, odbywa się m.in. przez poznanie intelektualnych potrzeb wychowanków i stwarzanie warunków do ich realizacji, dostarczanie dzieciom właściwych wzorców osobowych do naśladowania, wdrażanie ich do podejmowania samodzielnych działań. Wraz z dziećmi nauczyciele i rodzice urzeczywistniają ideę trójpodmiotowości – zadanie wyznaczone do realizacji przez szkołę w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Autorzy tekstów zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu podejmują dyskusję nad tymi właśnie obszarami edukacji i wychowania – w przedszkolu, w szkole i w domu...

Informacja o autorach

Wanda Banaszewska, No Bell Education Centre, Konstancin-Jeziorna

Aneta Czerska, dr, Instytut Rozwoju Małego Dziecka, Warszawa

Lenka Ďuricová, mgr, PhD., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Anna Gaweł, mgr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Izabella Gorczyca, No Bell Education Centre, Konstancin-Jeziorna

Bożena Grzeszkiewicz, dr, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

Joanna Górecka, No Bell Education Centre, Konstancin-Jeziorna

Alicja Hruzd-Matuszczyk, mgr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Magdalena Kapias, mgr, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Soňa Kariková, prof. PhDr., PhD., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Tatiana Kłosińska, dr, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

Miroslav Krystoň, Prof. PaedDr., CSc., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Barbara Lulek, dr, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny

Marzenna Magda-Adamowicz, dr hab., prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Elżbieta Marek, dr, Akademia Ignatianum, Wydział Pedagogiczny, Kraków

Bożena Marzec, dr, Wyższa Szkoła Biznesu, Wydział Nauk Stosowanych, Dąbrowa Górnicza

Aleksandra Minczanowska, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etno-
logii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Gabriela Piechaczek-Ogierman, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Anna Przybylska-Zielińska, mgr, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Bydgoszcz

Małgorzata Przybysz-Zaremba, dr hab., prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów nad Rodziną, Warszawa

Eugenia Rostańska, dr hab., prof. nadzw., Wyższa Szkoła Biznesu, Wydział Nauk Stosowanych, Dąbrowa Górnicza

Andrea Smolková, Bc., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

Jolanta Suchodolska, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Urszula Szuścik, dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Leokadia Szymczyk, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Katowice

Małgorzata Zalewska-Bujak, dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Beata Žitniaková Gurgová, prof. PhDr., PhD., Uniwersytet Mateja Bela, Wydział Pedagogiczny, Banská Bystrica, Słowacja

dn6uoeu

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dn6uoeu
dn6uoeu
dn6uoeu
dn6uoeu