Trwa ładowanie...
d49ktkl
11-10-2023 11:20

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. I etap edukacyjny. realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych

książka
Oceń jako pierwszy:
d49ktkl
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. I etap edukacyjny. realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Wydanie zaktualizowane - zgodne z nową podstawą programową.
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
Publikacja powstała również z myślą o uczniach:

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia
ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia)
ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD
słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem
przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe)
w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. I etap edukacyjny. realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych
Numer ISBN

978-83-8309-321-5

Wymiary

165x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

196

Język

polski

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d49ktkl
d49ktkl
d49ktkl
d49ktkl