Trwa ładowanie...
d4b2ol8
04-02-2020 14:16

Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 3

książka
Oceń jako pierwszy:
d4b2ol8
Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 3
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Książka Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2017 roku serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności” pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak, kierownika Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach serii opublikowano dotychczas dwie monografie: Edukacyjno-terapeutyczną podróż w lepszą stronę pod redakcją Krystyny Moczii oraz Osobę z niepełnosprawnością na ścieżkach życia, której redaktorem jest Joanna Godawa.

Szeroki z założenia tytuł serii oraz tytuł prezentowanej monografii odnoszą się do złożoności pedagogiki specjalnej, wynikającej z różnorodności przedmiotu badań tej dyscypliny. Podmiotem zainteresowań jest człowiek z niepełnosprawnością na różnych etapach życia i rozwoju oraz jego otoczenie, powiązania i relacje. W monografii wyodrębniono następujące obszary: rozważań teoretycznych, diagnozy oraz badań empirycznych. Zróżnicowanie tematyczne widoczne w niniejszej publikacji odzwierciedla, choć w skromnym zakresie, wielość i różnorodność obszarów zainteresowań pedagogiki specjalnej. Autorzy poszczególnych artykułów to pracownicy naukowi, w większości posiadający także doświadczenie praktyczne.

Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 3
Numer ISBN

978-83-8095-573-8

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

120

Język

polski

Fragment

Notki o autorach

Bogumiła Bobik, dr, pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Edukacji Muzycznej i Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze dotyczą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną. W swoich opracowaniach prezentuje wyniki badań dotyczących ich funkcjonowania społecznego, zagrożeń cywilizacyjnych, na które są narażeni, oraz form pomocy pedagogicznej udzielanej w warunkach placówki edukacyjnej.
Tomasz Kasprzak, mgr, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów związanych z edukacją, wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci głuchoniewidomych oraz rolami społecznymi osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej.
Edyta M. Nieduziak, dr, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kulturowych i społecznych kontekstów niepełnosprawności, disability studies. Prowadzi badania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, edukacji inkluzyjnej, wykorzystania twórczości i sztuki w procesach terapeutycznych i rozwojowych. Autorka licznych artykułów, publikowanych m.in. w „Interdyscyplinarnych Kontekstach Pedagogiki Specjalnej”, „Niepełnosprawności. Dyskursach Pedagogiki Specjalnej”, „Człowieku. Niepełnosprawności. Społeczeństwie”. Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich środowiska w organizacjach pozarządowych.
Marta Niemiec, dr, pedagog specjalny, tyflopedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki to: diagnoza i terapia dzieci, młodzieży, dorosłych z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami zachowania, społeczny wymiar funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niewidomych i słabowidzących, problemy andragogiki specjalnej, współczesne tendencje w dydaktyce specjalnej.
Mateusz Penczek, dr n. hum. w zakresie filozofii, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Filozof i psycholog. Zainteresowania badawcze autora to: autonomia, tożsamość i podmiotowość osób niepełnosprawnych w ujęciu filozoficznym i psychologicznym.
Daria Rajda-Marek, mgr, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uni­wersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecnie doktorantka na kierunku pedagogika. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z surdopedagogiką, ma­cierzyństwem, profilaktyką uzależnień oraz młodzieżowymi liderami profilaktyki.
Anida Szafrańska, dr n. hum., pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wsparcia rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wkraczania w dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Iwona Wendreńska, dr n. hum., zatrudniona w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oligofrenopedagog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka publikacji dotyczących szeroko rozumianego wspomagania rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym metodyki pracy), ich animacji społeczno-kulturalnej, codziennego funkcjonowania rodzin dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnych aspektów dorosłości osób z niepełnosprawnością.

d4b2ol8

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4b2ol8
d4b2ol8
d4b2ol8
d4b2ol8