Trwa ładowanie...
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z

Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy

książka
d2wvb7z
Oceń jako pierwszy:
d2wvb7z
Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Kategoria
Wydawnictwo
d2wvb7z
Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy
Materiały prasowe

Terapia interdyscyplinarna to profesjonalne, wielospecjalistyczne, zamierzone i ustrukturyzowane czynności służące wsparciu i stymulowaniu dziecka – ma ona poprawić jakość jego funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Oznacza szereg działań pomocowych, których zamiarem jest holistyczne wspomaganie dziecka, by przekształceniom uległ obraz jego własnej osoby i w autonomiczny sposób mogło ono funkcjonować w przestrzeni życiowej. By ważniejsze stały się […] cechy i umiejętności, dzięki którym jednostka zacznie odnosić sukcesy i zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo

[…], by miała ona szansę modyfikacji wartości, tak by były one dostosowane do ograniczeń i predyspozycji, umożliwiały realizowanie się, opanowywanie zastępczych i nowych schematów funkcjonowania oraz rozwijanie umiejętności na miarę swoich możliwości.

d2wvb7z
Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy
Numer ISBN

978-83-8095-314-7

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

274

Język

polski

Recenzja

Podjęty w monografii problem, który wybrzmiewa w tytule i powiązanych z nim tematycznie poszczególnych częściach, percypuję jako wysoce aktualny, zwłaszcza w kontekście upowszechniania proinkluzyjnej edukacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach. Kwestie prowadzenia terapii interdyscyplinarnej, jak też jej indywidualizowania wypada uznać za priorytetowe w oczekiwanym personalizowaniu wspierania uczniów o wysoce zróżnicowanych możliwościach (zasobach) i zainteresowaniach, włączanych w przestrzeń ogólnodostępnego systemu kształcenia. Oczywiście problemy podejmowane przez autorów w poszczególnych rozdziałach monografii, bez wątpienia należy także odnieść do rozwiązań w zakresie interdyscyplinarnej terapii dzieci/uczniów w innych formach edukacji – integracyjnej i specjalnej. Dostrzegam zatem duże walory poznawcze i praktyczne opracowania, które może być bardzo przydatne w pracy terapeutycznej zróżnicowanych specjalnościowo profesjonalistów – pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, nauczycieli, logopedów i innych specjalistów angażujących się w proces terapii dzieci z niepełnosprawnościami czy szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Uniwersytet Zielonogórski

Złożoność i wielowymiarowość procesów terapeutycznych warunkowana jest kilkoma czynnikami. Pierwszy z nich to podmiot oddziaływań systematycznie rozszerzany o nowe grupy osób obejmowanych terapią na różnych etapach życia. Drugi, będący pochodną pierwszego, to stawiane przed terapią cele. Prócz tradycyjnych utożsamianych z korygowaniem i kompensowaniem coraz częściej akcentowane są cele stymulujące – ogólnorozwojowe lokujące ją w bliskim sąsiedztwie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych, nierzadko oddzielonych rozmytą granicą. Trzeci to lokowanie terapii w coraz bardziej złożonych konfiguracjach teoretycznych korzystających z dorobku rożnych dyscyplin naukowych oraz paradygmatów uprawiania nauki. (…) Z tych powodów uważam przedłożoną do recenzji pracę za wartościową poznawczo, a zarazem ważną dla praktyki edukacyjnej. Walorem książki jest zróżnicowane podejście do terapii – autorami poszczególnych rozdziałów są nie tylko pedagodzy, ale także przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. Innym pozytywem opracowania jest „zderzenie teoretyków i praktyków” prezentujących w swoich poglądach nierzadko odmienne podejścia oraz generujących rozbieżne problemy i drogi osiągania celów.

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski w Katowicach

d2wvb7z

Podziel się opinią

Share
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z
d2wvb7z