Trwa ładowanie...
d1t9cbj
04-07-2022 15:00

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

książka
Oceń jako pierwszy:
d1t9cbj
Pedagogika specjalna osób w starszym wieku
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z zakresu pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się nauki – geragogiki specjalnej. Gromadząc szeroką i usystematyzowaną wiedzę, w interdyscyplinarny sposób łączy zagadnienia niepełnosprawności i starości, umiejscawiając je na gruncie pedagogiki specjalnej, dotychczas skupionej na dzieciach i młodzieży z ograniczoną sprawnością.
Publikacja powstała w odpowiedzi na obecne demograficzne wyzwanie, którym jest konieczność zaspokajania potrzeb dotyczących samodzielnego funkcjonowania coraz liczniejszej populacji niepełnosprawnych osób w podeszłym wieku. Wskazuje na możliwości usprawniania obniżonego funkcjonowania, zanim niezbędne stanie się dostarczanie usług opiekuńczych. Pokazuje, jak szerokie jest spektrum zaburzeń w późnej dorosłości, jakie są ich powszechność, przyczyny i skutki, a także jakie metody można stosować w pracy z tą grupą wiekową pacjentów. W założeniu ma stanowić kompendium wiedzy na temat geragogiki specjalnej, koncentrującej się na kwestiach niepełnosprawności i rehabilitacji w starszym wieku.

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku
Numer ISBN

978-83-66990-84-5

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

478

Język

polski

Recenzja

Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle ważny w obecnych czasach temat starzenia się społeczeństw, a w nim istotne zagadnienie dotyczące niepełnosprawności w starszym wieku. Ujmuje go w sposób interdyscyplinarny i opisuje z perspektywy: pedagogicznej, terapeutycznej, społecznej i medycznej, jednocześnie umiejscawiając na gruncie pedagogiki specjalnej. Odpowiadając na wzrastające z powodów demograficznych społeczne zapotrzebowanie w dziedzinie pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku, książka daje podstawy rozwoju nowej subdyscypliny pedagogiki specjalnej – geragogiki specjalnej, poświęconej tej kategorii wiekowej niepełnosprawnych osób. W tym względzie należy uznać innowacyjność recenzowanej publikacji i jej potencjał w zakresie rozwoju i popularyzowania geragogiki specjalnej. Tym bardziej, że to pierwsza tego typu książka w Polsce, a ze względu na nowatorskie ujęcie tematu – niespotykana również na rynkach zagranicznych. [...]
Redaktorem naukowym monografii jest dr Marlena Kilian, pedagog specjalny, od początku swojej kariery naukowej koncentrująca się na temacie „niepełnosprawnej starości” i popularyzująca potrzebę wytyczenia w ramach pedagogiki specjalnej odrębnej subdyscypliny dedykowanej niepełnosprawnym seniorom. Temu tematowi poświęciła wiele artykułów naukowych – niniejsza monografia jest pierwszą pozycją książkową w tej dziedzinie. Interdyscyplinarny zespół autorów poszczególnych rozdziałów tworzą uznani i rozpoznawalni w swoich specjalnościach naukowcy, z dużym dorobkiem w obszarze pracy akademickiej i społecznej, co warto podkreślić i docenić.
Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na publikacje podnoszące zagadnienia niepełnosprawności, opieki i rehabilitacji osób w starszym wieku oraz jakość merytoryczną recenzowanej monografii, z pełnym przekonaniem rekomenduję jej opublikowanie.
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1t9cbj
d1t9cbj
d1t9cbj
d1t9cbj