Trwa ładowanie...
d46azgq
03-02-2020 19:36

pedagogika. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

książka
Oceń jako pierwszy:
d46azgq
pedagogika. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język. Wówczas musimy się nauczyć jego używania, tak jak musimy się nauczyć używania innych narzędzi. Trzeba wiedzieć, jak posługiwać się językiem jako systemem znaków w określonych sytuacjach poznawczych i życiowych związanych z komunikowaniem się […]. Działanie językowe obejmuje jednak nie tylko czynne używanie języka, czyli produkowanie tekstów fonicznych i graficznych, ale także rozumienie tych tekstów oraz refleksję nad językiem. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Janikowskiego

pedagogika. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych
Numer ISBN

978-83-7308-951-8

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

102

Język

polski

Fragment

Słowo wstępne Dążenie do osiągania optymalnych wyników towarzyszyło działaniom edukacyjnym od zawsze. Poszukiwano nowych, lepszych metod nauczania, które nie tylko znacznie przyspieszą sam proces uczenia się, ale uczynią go też bardziej atrakcyjnym i efektywnym. W dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywistość kształtowana jest przez szybki rozwój postępu technicznego, wydaje się, że sposób nauczania różnych dziedzin, także języków obcych, wymaga nowego zreformowanego podejścia. Do nauki języka obcego nie wystarcza już bowiem tylko podręcznik jako źródło wiedzy o języku i informacji o otaczającym nas świecie. Konieczne jest zdobywanie wiedzy w sposób całościowy w kontekście szybko zmieniających się realiów. W licznych opracowanych już koncepcjach nauczania dydaktycy poszukują nowych metod i analizują ich skuteczność. Ta książka stanowi właśnie taką próbę. Podstawą do przeprowadzonych przeze mnie badań jest metoda projektów. Otwarty charakter zajęć projektowych zbudowanych na metodzie projektów i takie jej cechy, jak: związek z rzeczywistością, orientacja na doświadczenia i potrzeby uczniów, nauczanie całościowe i interdyscyplinarne, indywidualizacja procesu nauczania, sprawiają, iż nauczanie tą metodą może być skuteczne i bardziej odpowiadać potrzebom współczesnej edukacji. Za użyciem metody projektów w nauczaniu przemawia także to, że na pierwszym miejscu stawia ona potrzeby ucznia i jego doświadczenie, stwarza możliwość konfrontacji wiedzy zdobytej na lekcji z rzeczywistością, łączy świat szkoły z rzeczywistością, daje możliwość uczenia się poprzez działanie. Głównym celem nauki języka obcego jest osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej. Tradycyjny sposób nauczania nie daje pełnej możliwości jej zdobycia. Nauczanie językowe bez odniesienia do rzeczywistości umożliwia skoncentrowanie się tylko na wybranych zagadnieniach językowych. Zaproponowany w niniejszej publikacji model projektu do nauczania języka obcego może się okazać bardzo przydatny w planowaniu działań projektowych i znacznie wpłynąć na efektywność nauczania. Propozycja zadań projektowych może ułatwić decyzję nauczycieli odnośnie do tego, czy w ogóle warto podjąć próbę wprowadzenia działania projektowego na lekcji języka obcego. Pracę na bazie metody projektów należy traktować jako pewien proces, który znacznie uatrakcyjni lekcję języka obcego, pozwoli lepiej poznać ucznia oraz da możliwość rozwoju warsztatu metodycznego nauczyciela.

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d46azgq
d46azgq
d46azgq
d46azgq