Trwa ładowanie...
d3sc0m6
d3sc0m6

Oswojenie traumy. przegląd zagadnień

książka
Oceń jako pierwszy:
Oswojenie traumy. przegląd zagadnień
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
d3sc0m6
Oswojenie traumy. przegląd zagadnień
Materiały prasowe
Oswojenie traumy. przegląd zagadnień

Niniejsza książka wpisuje się w nurt aktywnych działań skupionych wokół zagadnień psychologii traumy. Stanowi wyjątek wśród prac poświęconych tej problematyce w tym sensie, że autorzy artykułów podejmują temat traumy nie tylko z perspektywy klinicznej, psychoterapii i neuronauk, ale również z punktu widzenia psychologii rozwoju człowieka i osobowości, a nawet psychologii wychowawczej i społecznej, co pozwala zarysować różnorodną charakterystykę tego zagadnienia oraz wzbogacić istniejący wachlarz strategii profilaktycznych i technik terapeutycznych.
Tom Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień ma trzy­częściową strukturę. Część pierwsza książki, zatytułowana Do­świadczanie traumy – wyzwanie dla badaczy i terapeutów, zawiera trzy artykuły. Główny artykuł, wprowadzający, autorstwa Alicji Senejko, pt. Doświadczanie traumy. Wybrane czynniki chroniące i czynniki ryzyka, przedstawia zagadnienia traumy w ujęciu rozwojowym, społecznym i opartym na wiedzy z zakresu neuronauk. Dziedziny te pomagają zrozumieć mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń potraumatycznych i rozwoju potraumatycznego opisywane w najnowszych wynikach badań. Autorka próbuje w swojej pracy odpowiedzieć na pytania: Co sprzyja radzeniu sobie z traumą? Jakie czynniki i warunki utrudniają osiągnięcie dobrostanu psychicznego po doświadczeniu PTW oraz ograniczają możliwość potraumatycznego wzrostu i rozwoju? Analizy zawarte w artykule Senejko prowadzi z perspektywy własnego, funkcjonalno-czynnościowego modelu obrony psychologicznej (MFCOP) w zastosowaniu do problematyki traumy, definiując ją w kategoriach zablokowania realizacji najważniejszych czynników motywacyjnych (standardów regulacji) człowieka. Ujęcie to i przytaczane w artykule badania autorka wykorzystuje do zarysowania ważnych, w jej przekonaniu, czynników chroniących i czynników ryzyka w doświadczaniu traumy i radzeniu sobie z nią.

Oswojenie traumy. przegląd zagadnień
Numer ISBN

978-83-8095-767-1

Wymiary

145x210

Oprawa

miękka

Liczba stron

254

Język

polski

Recenzja

W książce Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień problemy związane z doświadczeniem traumy przedstawiono z różnych perspektyw. Ujęto psychologiczne, kulturowe, neurologiczne i socjologiczne aspekty tego zjawiska. Szczególnie podkreślono możliwości radzenia sobie z traumą, jakie posiadamy. Zwrócono uwagę, że potrafimy nie tylko neutralizować negatywne konsekwencje traumatycznych doświadczeń, ale też przekuwać je w swego rodzaju zasoby życiowe. […]
Publikacja wnosi ważny wkład do dotychczasowej wiedzy o traumie. Stanowi wartą polecenia lekturę zarówno dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników służb medycznych, studentów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów, jak i dla osób zajmujących się pracą terapeutyczną z osobami po traumatycznych doświadczeniach. Z pewnością zainteresuje również szersze grono Czytelników, którzy znajdą w niej informacje na przykład o „udawaniu martwego” w konfrontacji ze skrajnym niebezpieczeństwem czy o „normatywnym niezadowoleniu” z własnego wyglądu u młodzieży oraz charakterystyki innych bardzo interesujących i wciąż nie do końca wyjaśnionych zagadnień związanych z przeżywaniem przez człowieka urazowych doświadczeń.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej, prof. UWr

d3sc0m6

Podziel się opinią

Share
d3sc0m6
d3sc0m6

d3sc0m6
d3sc0m6
d3sc0m6