Trwa ładowanie...
dc2ma7u

Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie

książka
dc2ma7u
Oceń jako pierwszy:
Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie
Materiały prasowe

Autorka podjęła się kompleksowej analizy i opisania problemu wzajemnych związków opakowań i środowiska. Zaprezentowane podejście do powiązanych obszarów badań i doskonalenia opakowań wpisuje się w nowoczesny nurt badawczy zgodny z wytycznymi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Z rec. prof. dr hab. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz

Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa. Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość. W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami preferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których nie da się wykorzystać przemysłowo – unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach.

Niniejsza książka podejmuje szereg aktualnych tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia. W szczególności uwzględnia:

· terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE,

· zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań,

· praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint).

Prezentuje ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska. Pomyślana jest więc jako kompendium wiedzy o ekologicznych aspektach projektowania, produkcji oraz cyklu życia opakowań.

Skierowana jest do studentów takich kierunków jak: towaroznawstwo, technologia żywności, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska oraz zarządzanie i marketing. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzanie oraz planowanie i rozwój.

dc2ma7u
Opakowania a środowisko. Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie
Numer ISBN

978-83-01-19481-9

Wymiary

165x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

69

Język

polski

Podziel się opinią

Share
dc2ma7u
dc2ma7u
dc2ma7u
dc2ma7u
dc2ma7u