Trwa ładowanie...
d2z489m
03-02-2020 08:39

Militaryzacja w systemie bezpieczeństwa narodowego

książka
Oceń jako pierwszy:
d2z489m
Militaryzacja w systemie bezpieczeństwa narodowego
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Podstawowym zamierzeniem autora niniejszej publikacji jest próba kompleksowego spojrzenia na problematykę militaryzacji w możliwie przystępny i przejrzysty sposób. Autor przedstawia możliwości wykorzystania militaryzacji w procesie podwyższania potencjału bezpieczeństwa narodowego, w tym wykorzystania w takich sytuacjach, jak mobilizacja i wojna, stany nadzwyczajne, zarządzanie kryzysowe. Uwzględnia przy tym brak kompleksowego opracowania w przedmiotowym zakresie. Książka adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników, których zainteresowania (nie tylko zawodowe) związane są z bezpieczeństwem narodowym, w szczególności do: osób zajmujących się problematyką związaną z bezpieczeństwem narodowym w instytucjach państwowych, samorządowych oraz przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za przygotowanie jednostek organizacyjnych do militaryzacji, studentów w procesie nauczania na kierunkach studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym, jako uzupełnienie problematyki systemu bezpieczeństwa narodowego. Militaryzacja to pewien proces. Polega on na wytypowaniu jednostki organizacyjnej do militaryzacji, określeniu organu, któremu będzie podlegać, głównych zadań do realizacji, przeznaczeniu jednostki, opracowaniu dokumentów normatywnych pozwalających funkcjonować wytypowanej jednostce, uzupełnieniu potrzeb osobowych oraz rzeczowych (jeśli istnieje potrzeba), zakończeniu procesu przygotowań do militaryzacji, kontroli jednostki organizacyjnej po zakończeniu całego procesu. Wszelkie działania związane z przygotowaniem jednostki do militaryzacji mają miejsce w czasie pokoju. […] Dotyczą ogłoszenia mobilizacji i czasu wojny, stanów nadzwyczajnych (stan wojenny) oraz zarządzania kryzysowego.

Radosław Sitek specjalizuje się w problematyce wykorzystania pozamilitarnego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz możliwościach wykorzystania go na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także na rzecz wsparcia działań sił sojuszniczych. Szef służby finansowej w jednostkach wojskowych 4 Dywizji Zmechanizowanej im. płk. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim. Inspektor w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami w terenowych organach administracji wojskowej. Szef eksploatacji w jednostkach wojskowych logistyki. Specjalista w Zespole ds. Obronnych w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. Ukończył Szkołę Chorążych przy Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek „Fundusze Unii Europejskiej”, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi na kierunku „Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” w Studium Kształcenia Kadr w Łodzi. Współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim na kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe”. Autor publikacji w „Przeglądzie Logistycznym”, „Przeglądzie Sił Zbrojnych”, „Przeglądzie Wojsk Lądowych”.

Militaryzacja w systemie bezpieczeństwa narodowego
Numer ISBN

978-83-949687-0-0

Wymiary

143x205

Oprawa

miękka

Liczba stron

114

Język

polski

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2z489m
d2z489m
d2z489m
d2z489m