Trwa ładowanie...
d42r916
30-01-2020 17:53

Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy. MELODIC INTONATION THERAPY

książka
Oceń jako pierwszy:
d42r916
Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy. MELODIC INTONATION THERAPY
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Monografia jest poświęcona Melodic Intonation Therapy (MIT) – metodzie wspierającej terapię mowy u osób cierpiących na zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w pracy ośrodkowego układu nerwowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych oddziaływaniem muzyki na człowieka, jego rozwój poznawczy i emocjonalny, na rozwój funkcji językowych i komunikacyjnych, a także mechanizmami tego wpływu w kontekście użyteczności muzyki w terapii zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacyjnych. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wprowadzeniem, które zawiera definicje oraz klasyfikacje dotyczące zagadnień poruszanych w publikacji. W pierwszym przedstawiono cele i założenia badań własnych oraz projektu, w którego ramach powstała monografia. W drugim zaprezentowano metodę oraz twierdzenia leżące u jej podstaw, a także historię jej powstania. W trzecim opisano oddziaływanie metody MIT z uwzględnieniem różnych perspektyw, tj. neuronaukowej, psychologicznej oraz językoznawczej, w tym aspektów psycholingwistycznych oraz językoznawstwa naturalnego. Dokonano analizy czynników leczących w MIT, biorąc pod uwagę różne aspekty muzyki oraz obserwacje własne, współpracowników i naukowców zajmujących się badaniem skuteczności metody oraz zakresu jej oddziaływania. W czwartym przedstawiono profile pacjentów, uwzględniając charakterystyki poszczególnych osób uczestniczących w projekcie, metodologię pracy badawczej, trudności oraz indywidualne potrzeby poszczególnych pacjentów. Omówiono także te obszary i zaburzenia mowy, które objęte były interwencją w projekcie. Ponadto zaprezentowano metodologię pracy oraz przebieg projektu badawczego, jak również opis wyników badań. W rozdziale piątym opisano przebieg projektu, a w ostatnim zamieszczono dyskusję na temat rezultatów badań, podsumowanie poczynionych analiz oraz wnioski. Rozdział ten zawiera także opis ograniczeń projektu i krótkie zestawienie badań, które powinny być przeprowadzone w przyszłości w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii wciąż budzących kontrowersje. Książka zawiera materiały opublikowane bądź obecnie poddawane recenzji w redakcjach kilku czasopism naukowych.

Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy. MELODIC INTONATION THERAPY
Numer ISBN

978-83-7850-637-9

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

142

Język

polski

Fragment

Wprowadzenie Zdolność do komunikowania się za pomocą języka jest jedną z nielicznych umiejętności uznawanych za specyficznie ludzkie. Gdy rozwój i życie człowieka przebiega bez zaburzeń rozwojowych, kryzysów czy problemów zdrowotnych, nie zauważamy, jak ważną umiejętnością jest zdolność do wyrażania myśli za pomocą mowy i języka. Niestety coraz częściej można zaobserwować trudności w nabywaniu przez dzieci zdolności posługiwania się mową, a rosnąca średnia długość życia przyczynia się do wzrostu zaburzeń mowy i komunikacji u osób dorosłych. Zaburzenia takie pojawiają się w wyniku chorób cywilizacyjnych, chorób krążenia, a także towarzyszących im często dodatkowych komplikacji, np. wskutek udaru mózgu czy różnego rodzaju zaburzeń neurodegeneracyjnych. Różnorodność problemów związanych z komunikacją, zarówno w przypadku zaburzeń rozwojowych, jak i uszkodzeń nabytych, jest niemal niezliczona. Należą do nich wszelkiego rodzaju zaburzenia spowodowane defektami strukturalnymi, neurologicznymi i psychologicznymi. Według innego ujęcia zaburzenia można podzielić ze względu na rodzaj uszkodzeń wewnątrzpochodnych (endogennych), takich jak: dysglosje, afazje, dyslalie (alalie), dysartria (anartria), oligofazja, jąkanie, logoneurozy (np. mutyzm wybiórczy), afonia, dysfemia czy schizofazja, oraz zewnątrzpochodnych (egzogennych), jednak z uwagi na tematykę publikacji o tych ostatnich będzie mowa w niewielkim stopniu. W niniejszej monografii najwięcej uwagi poświęcono tym zaburzeniom, które objęte były interwencją w ramach projektu badawczego, czyli m.in. afazji poudarowej. Zaburzenie to było dotychczas najczęstszym obiektem badań i terapii z użyciem omawianej w książce metody. W publikacji poruszono także zagadnienia związane z zaburzeniami mowy towarzyszącymi zaburzeniom rozwojowym występującym u dzieci i młodzieży, tj. ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka (SLI), autyzmem oraz mutyzmem selektywnym, zwanym również mutyzmem wybiórczym. W przypadku dzieci bardziej szczegółowo opisano po jednym przypadku mutyzmu wybiórczego oraz specyficznych zaburzeń mowy i języka. Reasumując, głównym tematem monografii są zaburzenia, które objęte były interwencją i okazały się najbardziej podatne na oddziaływanie metody Melodic Intonation Therapy. Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem dotyczącym metody coraz częściej z powodzeniem stosowanej na świecie, jednak wciąż niedocenionej i mało znanej w naszym kraju. Ponadto porusza ważny i nadal marginalnie podnoszony problem istoty muzyki oraz jej wpływu na życie, rozwój oraz rehabilitację zaburzonych funkcji mowy i języka u osób z grup ryzyka oraz u tych, które wskutek chorób cywilizacyjnych i ich powikłań doświadczają problemów z przetwarzaniem mowy i języka.

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d42r916
d42r916
d42r916
d42r916