Trwa ładowanie...
d4ci9cg
d4ci9cg

Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne

książka
Oceń jako pierwszy:
Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne
Materiały prasowe

Małgorzacie Czerwiec udało się bowiem […] skonstruować ważne dla procesu kształcenia i wychowania matryce kategorii, pojęć, problemów i dylematów tożsamościowych człowieka współczesnego i tym samym stworzyć zarys oryginalnej integracyjnej, humanistycznej teorii szkoły. [...]
W pierwszej części niniejszej publikacji zaufanie zaprezentowano jako ostoję życia społecznego, z uwzględnieniem kontekstu teoretycznego, stanowiącego tło i gwarantującego możliwość formułowania poszczególnych definicji terminu. Dokonano eksplikacji zaufania z perspektywy różnych dziedzin nauki, a także odniesiono się do pojęcia „etos” i podjęto próbę analizy tego zjawiska. Poruszono również problematykę zaufania w wybranych historycznych koncepcjach filozoficznych oraz socjologicznych (między innymi u Emila Durkheima i Anthony’ego Giddensa). Z uwagi na istnienie także psychologicznych fundamentów zaufania nie zabrakło odwołania do klasycznej już teorii rozwoju psychospołecznego jednostki Erika Eriksona oraz do implikacji wczesnej socjalizacji w postaci stylów przywiązania. Szczególne miejsce w pierwszej części zajęła socjologiczna teoria zaufania według Piotra Sztompki. Ponadto przedstawiono w niej deskrypcję kapitału społecznego ze wskazaniem na jego związki z edukacją. Omówiono też zjawisko anomii społecznej jako efektu rozpadu więzi, szczególnie w rodzimym kontekście – wypunktowano tu kulturowe źródła niskiego poziomu zaufania Polaków zakorzenione w konflikcie etosów, rozbieżność mentalności i swoistość systemu kulturowego.

Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne
Numer ISBN

978-83-8095-840-1

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

298

Język

polski

Recenzja

Rozprawa wnika głęboko w opisywany aspekt rzeczywistości społecznej i edukacyjnej, zawiera realną jego ocenę na podstawie wybranych teorii z wnikliwie opracowanym i zrealizowanym podejściem badawczym. […] Z bogactwa ciekawie ukazanych wyników badań wyłania się zróżnicowany obraz szkoły w badanym kontekście. Badani różnie definiują kategorię zaufania, oceniają relacje między podmiotami edukacji, wskazują na sytuacje budujące lub niszczące etos zaufania szkoły i w szkole. […] Praca zawiera także wiele materiału szczegółowego, który może być wykorzystany w jakościowej koncepcji kształcenia nauczycieli, pracy szkoły czy doskonalenia zawodowego pracowników wszystkich szczebli kształcenia.

Z recenzji w przewodzie doktorskim dr hab. Ewy Bochn, prof. UZ

Podziel się opinią

Share
d4ci9cg
d4ci9cg
d4ci9cg
d4ci9cg
d4ci9cg