ycipk-jfrh1h
ycipk-jfrh1h

Wydawnictwo MG

Wydawnictwo MG wydaje głównie polskich autorów Facebook.com
Podziel się

Wydawnictwo MG jest polskim wydawnictwem, które za punkt honoru stawia sobie propagowanie i rozpowszechnianie literatury polskiej. Założycielka oficyny, Ewa Malinowska-Grupińska, wychodzi z założenia, że polscy pisarze są równie zdolni jak ich angielscy, hiszpańscy czy niemieccy odpowiednicy, a fakt iż Polska jest krajem o największym w Europie wskaźniku przekładów zelektryzował właścicielkę do pokazania polskiemu czytelnikowi literatury rodzimej, czyli literatury opisującej nasz kraj, nasze sprawy i nasze realia.

MG – działalność wydawnictwa

ycipk-jfrh1h

W ofercie MG znajdziemy książki polskich autorów, tak klasyków jak i pisarzy debiutujących, których droga do profesjonalnego pisarstwa zaczyna się właśnie w oficynie MG.

Ogólna charakterystyka działalność MG odzwierciedla się w strategii wydawniczej, która zakłada publikowanie książek emanujących pozytywne emocje, wywołujących uśmiech, pomagających dojść do siebie po przykrym doświadczeniu, dających nadzieję, potrafiących wspomóc radą.

Ponadto, od 2014 roku Wydawnictwo MG współpracuje z kwartalnikiem „Nigdy Więcej” (czasopismo systematycznie obejmuje patronatem książki od MG).

MG – oferta wydawnicza

Jak już wspominaliśmy, MG skupia się na literaturze polskiej. Każda literatura danego kraju ma swoją bazę, czyli autorów zaliczanych do klasyki. Wydawnictwo MG także wydaje publikacje polskich klasyków, którzy są pomocni w zgłębianiu wiedzy o tradycjach, obyczajach i historii naszego narodu, są to tacy pisarze, jak: Maria Rodziewiczówna, Gabriela Zapolska, Józef Ignacy Kraszewski, czy Wacław Gąsiorowski.

ycipk-jfrh1h

Oczywiście oprócz polskiej klasyki, wydawnictwo MG w swojej ofercie posiada książki Polaków piszących w XX wieku, są nimi np.: Leopold Tyrmand, Marian Brandys.

Trzecią grupę stanowią polscy autorzy, piszący współcześnie. Wśród nich znajdziemy Katarzynę Enerlich zakochaną w Mazurach, Jarosława Klonowskiego „wędrującego” w głąb historii, Magdalenę Starzycką fundującą nam podróż w czasie i przestrzeni albo Joannę M. Chmielewską penetrującą ludzką psychikę.

Oficyna MG wydaje także obcą klasykę (chociaż w o wiele mniejszym nakładzie i z mniejszą częstotliwością), skupiając się głównie na angielskich pisarzach epoki wiktoriańskiej, takich jak: Karol Dickens, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, Charlotte Bronte, Anne Bronte.

0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
ycipk-jfrh1h
ycipk-jfrh1h
ycipk-jfrh1h