Trwa ładowanie...
d2a83a3
31-01-2020 14:55

pedagogika. Nauczyciel – wartości – świat. Dialog bez Granic. Tom IV serii

książka
Oceń jako pierwszy:
d2a83a3
pedagogika. Nauczyciel – wartości – świat. Dialog bez Granic. Tom IV serii
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Nauczyciel – wartości – świat The teacher – values – the world Učitel – hodnoty – svět Zapraszam Czytelnika do lektury tekstów kolejnego tomu serii Dialog bez Granic. Autorzy na podstawie własnych zainteresowań badawczych poruszają problematykę dotyczącą wartości w kontekście szeroko pojmowanej edukacji człowieka. Różnorodność tekstów zawartych w niniejszym tomie wiąże się bezpośrednio z rozmaitością perspektyw badawczych ich autorów, co nie przeszkadza im w realizacji wspólnego celu – ukazania roli nauczyciela-wychowawcy w rozwijaniu u wychowanka wrażliwości na świat wartości. Nauczyciel, który stara się uwrażliwić swoich uczniów na wartości moralne, napotyka dzisiaj wiele przeszkód. Największa z nich – jak sądzę – wiąże się ze zjawiskiem, które Hannah Arendt określiła jako „przepaść między wiedzą (myśleniem) a wiarą, moralnością, sądzeniem (a więc i działaniem)” i które ujawniło się, jej zdaniem, w czasach nowożytnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był, według Arendt, upadek autorytetu tradycji, która pokonywała dawniej przepaść między myśleniem a działaniem, między faktami a wartościami. Chociaż – jak pisze Marcin Król – owo „zerwanie nici tradycji” było postrzegane przez Arendt jako szansa kultury europejskiej, a nie jej kres, wiele wydaje się przemawiać za tym, że głoszona przez nią bezinteresowność myślenia, którego celem jest znaczenie, oraz bezinteresowność działania przejawiająca się głównie w zdolności budowania świata społecznego i współżycia z innymi, wciąż czekają na swój dzień. Andrzej Murzyn Fragment „Wstępu”

pedagogika. Nauczyciel – wartości – świat. Dialog bez Granic. Tom IV serii
Numer ISBN

978-83-7587-415-0

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

278

Język

polski

Fragment

Wstęp Otwieranie wychowanka na świat wartości pojmowanych głównie jako obiekty, o które należy zabiegać ze względów moralnych, estetycznych czy religijnych[1], wpisane jest w kontekst działalności edukacyjnej. Szczególne znaczenie mają tutaj wartości moralne, chociaż nie wolno zapominać o ich ścisłym związku z wartościami estetycznymi i religijnymi. Nauczyciel, który stara się uwrażliwić swoich uczniów na wartości moralne, napotyka dzisiaj wiele przeszkód. Największa z nich – jak sądzę – wiąże się ze zjawiskiem, które Hannah Arendt określiła jako „przepaść między wiedzą (myśleniem) a wiarą, moralnością, sądzeniem (a więc i działaniem)”[2] i które ujawniło się, jej zdaniem, w czasach nowożytnych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był, według Arendt, upadek autorytetu tradycji, która pokonywała dawniej przepaść między myśleniem a działaniem, między faktami a wartościami[3]. Chociaż – jak pisze Marcin Król – owo „zerwanie nici tradycji” było postrzegane przez Arendt jako szansa kultury europejskiej, a nie jej kres, wiele wydaje się przemawiać za tym, że głoszone przez nią bezinteresowność myślenia, którego celem jest znaczenie, oraz bezinteresowność działania, przejawiająca się głównie w zdolności budowania świata społecznego i współżycia z innymi[4], wciąż czekają na swój dzień. Zapraszam Czytelnika do lektury tekstów kolejnego tomu serii Dialog bez Granic. Autorzy na podstawie własnych zainteresowań badawczych poruszają problematykę dotyczącą wartości w kontekście szeroko pojmowanej edukacji człowieka. Różnorodność tekstów zawartych w niniejszym tomie wiąże się bezpośrednio z rozmaitością perspektyw badawczych ich autorów, co nie przeszkadza im w realizacji wspólnego celu – ukazania roli nauczyciela-wychowawcy w rozwijaniu u wychowanka wrażliwości na świat wartości. Andrzej Murzyn [1] R. Scruton, Słownik myśli politycznej, tłum. T. Biedroń, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 432. [2] M. Król, Wprowadzenie [w:] H. Arendt, Myślenie, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 22. [3] Ibidem. [4] Ibidem, s. 29.

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2a83a3
d2a83a3
d2a83a3
d2a83a3