Trwa ładowanie...
d1u88o4
02-07-2020 14:00

Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej. Studium komparatywne

książka
Oceń jako pierwszy:
d1u88o4
Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej. Studium komparatywne
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Niniejsza praca ma charakter diagnostyczno-poznawczy oraz częściowo weryfikacyjny. Składa się ze wstępu oraz dwóch części.

W pierwszej części zatytułowanej Zachowania wolnoczasowe młodzieży – konceptualizacja badań własnych autorka analizuje podstawowe zagadnienia związane z problematyką czasu wolnego, eksplikuję pojęcie czasu wolnego w różnych ujęciach. Przedstawia funkcje, jakie pełni czas wolny, oraz na podstawie przeglądu wybranych badań dokonuje analizy sposobów i form spędzania czasu wolnego przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem formy biernej, do której zaliczyć należy oglądanie telewizji oraz surfowanie w sieci Internet. W prowadzonej analizie odnoszę się także do skutków nadmiernego oglądania telewizji i korzystania z komputera/Internetu w czasie wolnym.
Istotnym zagadnieniem poruszanym w tej części jest badanie udziału rodziny w organizacji czasu wolnego młodzieży. Wskazuje tu między innymi na funkcje, jakie pełni względem młodzieży rodzina, pośród których istotne jest przygotowanie do pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego. Analizie poddaje także czynniki związane z rodziną, mające istotny wpływ na organizację czasu wolnego młodzieży. Część ta zawiera także zało­żenia metodologiczno-badawcze (cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze), zastosowane strategie badawcze (metoda, techniki oraz narzędzia badawcze), a także dobór próby oraz schemat organizacji i przebiegu badań.

Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej. Studium komparatywne
Numer ISBN

978-83-8095-860-9

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

208

Język

polski

Recenzja

Rozważaniom naukowym prezentowanym w poszczególnych rozdziałach towarzyszą bogate, poparte praktyką pedagogiczną spostrzeżenia i doświadczenia oraz kompleksowy przegląd literatury przedmiotu z zakresu pedagogiki czasu wolnego. […] Przeprowadzone przez Autorkę dogłębne rozważania i badania, a także sformułowane wnioski noszą cechy kompetentnej i profesjonalnej refleksji naukowej. Monografia stanowi bogate i nowatorskie kompendium wiedzy w zakresie wciąż rozwijającej się pedagogiki i diagnozy. […] Pracę kończą cenne refleksje z badań własnych i propozycje rozwiązań praktycznych, które są bardzo istotne w procesie socjalizacyjno-wychowawczym młodzieży realizowanym przez rodziców. Autorka podkreśla znaczenie zdrowego stylu życia, który powinien funkcjonować w życiu każdego człowieka. Podaje propozycje różnych działań odnośnie do czasu wolnego organizowanego przez szkołę, instytucje profesjonalne, rodzinne. Sukcesem Autorki jest umiejętność porządkowania wiedzy, syntetycznego myślenia, precyzyjnego formułowania uogólnień, podsumowań i wniosków. […] Praca odznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu i może stanowić cenne źródło wiedzy i inspiracji dla terapeutów, psychologów, pedagogów, opiekunów, rodziców.

z recenzji dr hab. Lidii Kataryńczuk-Mani, prof. UZ

Monografia jest przejrzystym i kompetentnym przewodnikiem po zagadnieniach związanych z czasem wolnym i jego uwarunkowaniami wśród młodzieży polsko-litewskiej. Na podstawie literatury i badań Autorka przeprowadziła wnikliwą analizę porównawczą. Wysoką wartość publikacji podnosi spójna i logiczna część badawcza, poparta licznymi przykładami z literatury. Całość zamyka oryginalne podsumowanie, zakończone dodatkowo rekomendacjami i propozycjami działań dla praktyki pedagogicznej. […] Publikacja jest cennym źródłem informacji nie tylko dla osób pracujących czy wychowujących młodzież, ale także dla wszystkich tych, którzy pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi, dla pracowników pomocy społecznej (np. asystentów rodziny), studentów, jak również dla osób zainteresowanych pedagogiką czasu wolnego.

z recenzji dr hab. Izabeli Bieńkowskiej, prof. PŚ

d1u88o4

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1u88o4
d1u88o4
d1u88o4
d1u88o4