Trwa ładowanie...
d694n0q
03-02-2020 06:31

pedagogika. Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie

książka
Oceń jako pierwszy:
d694n0q
pedagogika. Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Celem niniejszej książki jest wprowadzenie czytelnika w kluczowe zagadnienia edukacyjne XXI wieku, zainspirowanie go do refleksji nad rolą pedagoga i nauczyciela na płaszczyźnie wyjaśniania dzieciom, uczącej się młodzieży oraz wszystkim osobom zainteresowanym nieustannym dokształcaniem się coraz bardziej złożonych problemów współczesnego świata. Autorowi chodzi przede wszystkim o to, aby zaproponowana struktura i układ zależności między poszczególnymi zagadnieniami stały się dla odbiorcy czymś znacznie więcej niż kolejnym paradygmatem, który należy po prostu przyswoić i w odpowiednim momencie odtworzyć. Chciałby, aby grono osób, dla których kryterium problemowe stanowi drogowskaz zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej, było jak największe. W związku z tym, że książka jest znacznym poszerzeniem monografii, która ukazała się w 2001 roku, autor wykorzystał w niej część pierwotnej publikacji. Uczynił to świadomie, ponieważ uważa, że pewne kwestie są nadal aktualne, a potwierdzeniem tego są tezy i badania innych badaczy, na których dotychczas się nie powoływał i którzy występują w niniejszym podręczniku. Chciałby także z pełną świadomością podkreślić, że wiele poruszonych tutaj wątków będzie stale powracać i tym samym znajdą się w kolejnych częściach opracowania. Trudno na przykład wyobrazić sobie dyskusję nad zagadnieniem indoktrynacji w edukacji i kulturze bez uwzględnienia niektórych aspektów edukacji twórczej, refleksji nad stanem współczesnej kultury czy problemami globalizacji. To samo dotyczy na przykład dyskusji nad edukacją do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, która moim zdaniem nie ma sensu bez odniesienia się do podstawowych założeń personalizmu. Polecamy wyjątkową serię 11 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego i innych: 1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości 2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki 4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki 5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne 6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne 7. Pedagogika kognitywistyczna 8. Pedagogika porównawcza 9. Pedagogika resocjalizacyjna 10. Współczesna filozofia edukacji 11. Pedagogika społeczna

pedagogika. Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie
Numer ISBN

978-83-7587-917-9

Wymiary

160x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

296

Język

polski

Recenzja

Podręcznik rekonstruuje różne perspektywy poznawcze. Jego structure wyznaczają bloki problemowe związane z podstawowymi kontekstami edukacyjnymi: kulturą, religią, indoktrynacją, wolnością i autorytetem, oraz koncepcjami porządku społecznego – liberalizmem, demokracją, konserwatyzmem i libertarianizmem. Autor omówił więc szereg zagadnień szczegółowych, a przy tym w sposób nowoczesny i erudycyjny dokonał problematyzacji powyższych zagadnień, syntezując filozoficzną wiedzę na ich temat. Mamy do czynienia z podręcznikiem nowoczesnym, który porządkuje dotychczasowe dokonania, stawiając jednocześnie pytania i zachęcając do rozmowy. Czytelnikami tak opracowanej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz również osoby mające związek z kształceniem na kierunkach humanistycznych i społecznych. Zyska ona także popularność wśród nauczycieli zainteresowanych refleksyjną praktyką oświatową. Z recenzji dr. hab. Bogusława Milerskiego Prezentując szeroką problematykę zagadnień proponowanych do wykorzystania w procesie kształtowania młodego pokolenia, autor nawiązuje do istotnych dla tego procesu elementów humanistyki – wolnej od uprzedzeń i systematycznie wzbogacanej. Tylko takie bowiem podejście umożliwia podejmowanie aktualnych zagadnień edukacyjnych z coraz to innych perspektyw badawczych, sprzyjających rzetelnemu rozwiązywaniu współczesnych problemów i wprowadzeniu w świat edukacji rzeczywistej i osobowej. Poza tym dzieło to zasługuje na uwagę także ze względu na zaprezentowane liczne aspekty poruszanej problematyki, często dotychczas mało znane i w konkretnym ujęciu przytaczane w pracy po raz pierwszy. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wiesławy Korzeniowskiej

d694n0q

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d694n0q
d694n0q
d694n0q
d694n0q