Trwa ładowanie...
d1k8l27
15-04-2010 00:00

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej

książka
Oceń jako pierwszy:
d1k8l27
Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
Autorzy
Wydawnictwo
Inne
Źródło: Inne

Książka poświęcona jest problematyce niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania: jak funkcjonują osoby niepełnosprawne w roli studentów?, czy i na ile integrują się z grupą rówieśniczą?, jakie mają aspiracje życiowe?, jakimi wartościami się kierują w życiu?, czy i jakich problemów doświadczają?, jak sobie z nimi radzą?, jak są postrzegani przez studentów w pełni sprawnych?, jaki jest ich stosunek do uczelni i innych studiujących?

Monografia składa się z czterech uporządkowanych problemowo części. W pierwszej części zawarto rozważania teoretyczne poświęcone przemianom w definiowaniu osób niepełnosprawnych. Druga część omawia zagadnienia świata wartości i aspiracji życiowych studentów niepełnosprawnych. W trzeciej części skupiono się na problematyce szans i barier edukacji w szkole wyższej. Czwarta część poświęcona jest psychospołecznym aspektom funkcjonowania osób niepełnosprawnych w roli studentów. Autorzy prezentowanej publikacji mają nadzieję, że książka przyczyni się do pogłębiania wiedzy o potrzebach i problemach studiujących osób niepełnosprawnych, a w efekcie – do podejmowania szerszych działań na rzecz zwiększania ich aktywności w środowisku akademickim.

Książka adresowana jest głównie do osób zajmujących się profesjonalnie problematyką osób niepełnosprawnych, do specjalistów z zakresu pracy socjalnej, do osób odpowiedzialnych za proces kształcenia oraz sprawy socjalne na uczelniach wyższych, a wreszcie do samych studentów.

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
Numer ISBN

83-7308-525-4

Wymiary

165x235

Gatunek

Metodyka

Oprawa

1

Liczba stron

248

d1k8l27

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1k8l27
d1k8l27
d1k8l27