Trwa ładowanie...
d2bjexo

Konkurs literacki "Przed 30 laty w Polsce. Dziękujemy za pomoc"

Share
Konkurs literacki "Przed 30 laty w Polsce. Dziękujemy za pomoc"
Źródło: PAP/CAF/Damazy Kwiatkowski
d2bjexo

Polska Rada w Berlinie szuka osób, które bezpośrednio lub pośrednio zetknęły się z masowym zaangażowaniem berlińczyków w pomoc Polakom podczas stanu wojennego. Zaprasza je do udziału w konkursie literackim "Przed 30 laty w Polsce. Dziękujemy za pomoc".

Celem konkursu jest zebranie materiałów na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i jego odbioru w Berlinie, a także zachowanie w pamięci faktu, że Berlin w tym historycznym momencie udzielił Polakom pomocy materialnej, która miała również wymiar symboliczny.

Organizatorzy konkursu zakładają, że głównymi adresatami konkursu będą osoby, które bezpośrednio lub pośrednio zetknęły się z masowym zaangażowaniem się berlińczyków w pomoc dla Polski. Będą to zapewne przede wszystkim Polacy i Niemcy, mieszkający lub przebywający w Berlinie w grudniu 1981 r., ale mogą to być również berlińczycy innej narodowości czy nawet turyści, a także Polacy w Polsce, do których pomoc ta dotarła. Prace mogą zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

d2bjexo

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór o maksymalnej objętości 10 stron komputerowych, a w przypadku utworów poetyckich - maksymalnie 5 wierszy.

Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, adres mailowy). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora. Godło obowiązuje również przy nadsyłaniu prac mailem, a adres mailowy, z którego wysłano pracę, nie może zdradzać tożsamości autora.

* Prace należy złożyć do 20 listopada 2011 r. w biurze Polskiego Towarzystwa Szkolnego Oświata w Berlinie lub przesłać pocztą* na adres: PTS "Oświata" Lichtenrader Str. 42 12049 Berlin lub drogą mailową na adres oswiataberlin@web.de, z dopiskiem "konkurs literacki - stan wojenny".

Prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury powołane przez Ewę Marię Slaską, przewodniczącą Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Literackiego WIR w Berlinie, której Zarząd Polskiej Rady w Berlinie powierzył funkcję przewodniczącej jury.

d2bjexo

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość obchodów rocznicy wybuchu stanu wojennego w Berlinie 13 grudnia 2011 r. w Czerwonym Ratuszu. Tam zostanie ogłoszony werdykt jury i zostaną wręczone nagrody.

Prace nagrodzone i wyróżnione oraz ewentualnie inne prace nadesłane na konkurs i wybrane przez jurorów zostaną w roku 2012 wydane w dwujęzycznej publikacji w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Literackim WIR w Berlinie.

Pomysłodawcą konkursu jest Ferdynand Domaradzki, zasłużony berliński działacz polonijny, organizator imprez plenerowych dla Polonii.

Według Slaskiej, nie wiadomo, ile było w Berlinie osób, które pomagały Polakom. "Na pewno masa. Wiadomo, że np. studenci zaangażowali się w akcję bojkotu polskich gęsi, które tradycyjnie są ozdobą niemieckich stołów na Boże Narodzenie. Wiadomo też, że osoby prywatne masowo pakowały i wysyłały paczki albo na adresy kościołów w Polsce, albo na adresy osób prywatnych, które te dary rozdzielały dalej" - zaznaczyła Slaska.

d2bjexo

Podziel się opinią

Share
d2bjexo
d2bjexo