Trwa ładowanie...
da43kmf

Jan Sowa

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA

Jan Sowa jest polskim socjologiem i kulturoznawcą. Tematyka jego książek mieści zagadnienia takie jak nowoczesność, konfrontacja świata zachodniego i islamskiego czy antyglobalizm.

Jan Sowa – wykształcenie

Jan Sowa urodził się w 1976 roku w Krakowie. Tam również dorastał i uczęszczał do szkół. Ojcem Jana Sowy jest socjolog, Kazimierz Z. Sowa.

Jan Sowa jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył filozofię, polonistykę i psychologię. Studiował również na Université de Paris VIII Vincennes Saint Denis w Saint Denis pod Paryżem. W 2006 roku Jan Sowa obronił pracę doktorską z dziedziny socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z kulturoznawstwa w Szkole wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Jan Sowa – kariera naukowa

Jan Sowa był wykładowcą na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (w Zespole Katedr Nauk o Kulturze i Instytucie Kultury) oraz na Wydziale Polonistyki, w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Poza tym wykładał na uczelniach wyższych za granicą, między innymi w São Paulo czy Kolonii.

Jan Sowa jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Ponadto zajmuje stanowisko kuratora programu dyskursywnego i badań w projekcie Biennale Warszawa 2017/2019. Dorobek publikacyjny Jana Sowy to artykuły ukazujące się w czasopismach zarówno polskich, jak i zagranicznych (francuskich, amerykańskich, meksykańskich czy czeskich). Spośród tytułów, z którymi współpracował, warto wymienić „Lampę”, „2+3D”, „Praktyka Teoretyczna”, „Krytykę Polityczną”, „Focus Historię”, „Philosophie Magazine” czy „Praesens”. Jan Sowa szczególnie związany jest z czasopismem „Ha!art”, z którym współpracuje od 1999 roku. Jest przewodniczącym rady Fundacji Korporacja Ha!art i redaktorem Linii Radykalnej Korporacji Ha!art.

Dorobek naukowy Jana Sowy opiera się również na tłumaczeniach artykułów i książek z dziedziny filozofii, politologii i socjologii. Kulturoznawca był także dziennikarzem krakowskiej filii Polskiego Radia, a także kuratorem w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Od 2008 do 2011 roku Jan Sowa współprowadził świetlicę Goldex Poldex.

Jan Sowa – poglądy

Większość prac Jana Sowy nawiązuje tematem do kulturowych i socjologicznych badań nad nowoczesnością. Szczególnie uważnie kulturoznawca przygląda się rozwojowi kapitalizmu i modernizacji w cywilizacji Zachodu, a także jej relacji z innymi kulturami w kwestii globalizacji, kolonializmu, migracji, a także konfrontacji ze światem islamskim. Jest czynnym uczestnikiem ruchu antyglobalistycznego.

Jan Sowa opowiada się za wolną kulturą i otwartymi licencjami, a świadectwem tego jest fakt, że wszystkie jego książki udostępniane są bez ograniczeń prawami autorskimi. Wraz z innymi działaczami kultury, Jarosławem Lipszycem, Łukaszem Jachowiczem i Sławomirem Sierakowskim, napisał list otwarty wyrażający sprzeciw wobec unijnej dyrektywy patentowej.

Jan Sowa – książki

Jan Sowa jest autorem lub współautorem wielu publikacji. W jego dorobku literackim znaleźć można między książkę „Sezon w Teatrze Lalek” (2003), zbiór publikowanych i niepublikowanych artykułów podejmujących temat urbanizacji, niezależnych mediów, terroryzmu czy konsumpcji. Jan Sowa jest współautorem publikacji „Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie” (2003), swoistego manifestu pokolenia '70 wobec rozczarowania transformacją ustrojową i wszechobecną bezmyślną konsumpcją.

Inne tytuły książkowe Jana Sowy to „Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna” (2008), „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą” (2011) czy „Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości” (2015).

da43kmf

Podziel się opinią

1
Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
da43kmf
da43kmf
da43kmf