Trwa ładowanie...
d1l4f7f

Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej

książka
d1l4f7f
Oceń jako pierwszy:
Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Wydawnictwo
Seria
Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Materiały prasowe

Książka jest pionierską pozycją na rynku podejmującą zagadnienia lokalnej telewizji kablowej w kontekście upowszechniania kultury regionalnej. Osadzona jest na gruncie pedagogiki kultury, teorii edukacji medialnej i regionalnej.Autorka podejmuje ważne społecznie i pedagogicznie zagadnienia związane z opisaniem potencjałów oraz specyfiki funkcjonowania telewizji lokalnej w regionie i funkcji, jakie pełni. To medium jest szansą dla małych społeczności lokalnych w umacnianiu ich tożsamości oraz ukazywaniu wartości kultury tkwiących w regionie. Telewizja regionalna w odróżnieniu od mass mediów ponadlokalnych ma większe możliwości chronienia od zapomnienia regionalnych dawnych oraz współczesnych wytworów kultury duchowej i materialnej, zgodnie z hasłem „Myśleć globalnie, działać lokalnie”. W świecie mass mediów zagadnienia związane z kulturą masową, globalną, jej zagrożeniami równoważy zjawisko regionalizmu, lokalizmu, „małej ojczyzny”. Wyzwaniem stojącym przed współczesną cywilizacją jest umiejętne wykorzystanie rozwoju mediów w obronie zagrożonych wartości humanistycznych. Wzrasta liczba i znaczenie mediów o małym zasięgu oddziaływania, które mogą się okazać pomocne w przezwyciężaniu napięć edukacyjnych XXI wieku, na które zwrócił uwagę J. Delors. Na uwagę zasługuje opracowany przez autorkę projekt optymalizacji działań lokalnej telewizji kablowej w upowszechnianiu kultury regionalnej. Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków pedagogicznych, kulturoznawczych, dziennikarskich, a także nauczycieli i uczniów szkół średnich zajmujących się ścieżkami międzyprzedmiotowymi, tematyka edukacji medialnej, edukacji regionalnej, pracowników instytucji kultury, ludzi związanych z mass mediami oraz telewidzów. Dr Agnieszka Roguska – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach.Swoje zainteresowania koncentruje na mass mediach lokalnych i kulturze regionalnej. Prowadzi zajęcia z teorii środków masowej komunikacji, wychowania estetycznego, podstaw wiedzy o teatrze oraz metodyki pracy wychowawczo-opiekuńczej. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych dotyczących wspomnianej tematyki. Książka dostępna w wersji elektronicznej w następujących witrynach:

d1l4f7f
Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Numer ISBN

978-83-7308-881-8

Wymiary

176x250

Liczba stron

172

Język

polski

Podziel się opinią

Share
d1l4f7f
d1l4f7f
d1l4f7f
d1l4f7f