Trwa ładowanie...
d2hbe6v
24-09-2021 15:00

Sztuka Europy Wschodniej, tom VIII (Romantyzm i jego tradycje)

książka
Oceń jako pierwszy:
d2hbe6v
Sztuka Europy Wschodniej, tom VIII (Romantyzm i jego tradycje)
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Kategoria
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom VIII rocznika Sztuka Europy Wschodniej po raz pierwszy podejmuje problematykę jednej epoki - Romantyzmu, włączając do zakresu merytorycznego tomu także oddziaływanie charakterystycznych dla niego idei i tendencji artystycznych na sztukę od 2 połowy XIX wieku do współczesności.
Ежегодник Искусство Восточной Европы, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами.
Том VIII ежегодника «Искусство Восточной Европы» впервые затрагивает проблематику одной отдельной эпохи – Романтизма. Тематические рамки тома включают также вопросы воздействия характерных для него идей и художественных тенденций на искусство более поздних периодов, начиная со второй половины XIX века и вплоть до современности.
The yearbook The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.

The 8th volume of the annual “The Art of Eastern Europe” for the first time is devoted to one particular era – the Romanticism. The substantive scope of the volume also includes the influence of its characteristic ideas and artistic tendencies on art from the 2nd half of the 19th century to the present times.

Sztuka Europy Wschodniej, tom VIII (Romantyzm i jego tradycje)
Numer ISBN

978-83-66758-05-6

Wymiary

200x290

Oprawa

miękka

Liczba stron

324

Język

polski

d2hbe6v

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2hbe6v
d2hbe6v
d2hbe6v
d2hbe6v