Trwa ładowanie...
d2xyfg5
d2xyfg5

Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne

książka
Oceń jako pierwszy:
Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Wydawnictwo
d2xyfg5
Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne
Materiały prasowe
Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne

Przedszkole jest takim miejscem, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i różne umiejętności w ramach systematycznych, zamierzonych oddziaływań pedagogicznych, jak również niezamierzonych wpływów środowiska. Jest to pierwsza w życiu dziecka instytucja oświatowa, kulturowa i społeczna, do której ono należy. Siła tej przynależności ma znaczący wpływ na jego rozwój i późniejsze funkcjonowanie psychospołeczne, gdyż doświadczenia z okresu dzieciństwa są ważnym składnikiem wyposażania jednostki. Dyskusje, rozmowy i spotkania prowadzone w gronie studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników naukowych zaowocowały pomysłem przygotowania wspólnej publikacji, ukazującej edukację przedszkolną zarówno od strony pedagogicznej, jak i formalno-prawnej i organizacyjnej. Jej celem jest prezentacja instytucji przedszkolnej, obejmująca: uwarunkowania historyczne rozwoju form opieki nad dzieckiem, zagadnienia związane z planowaniem i organizacją pracy w przedszkolu, wybrane sposoby stymulowania rozwoju dziecka przez biblioterapię i świadomy dobór zabaw z dzieckiem oraz informacje istotne dla osób planujących uruchomić przedszkole niepubliczne. Na publikację składa się 7 artykułów, których autorzy analizują wspomniane zagadnienia. Mamy nadzieję, że zawarte w książce informacje, przemyślenia i osobiste refleksje pomogą w poznaniu specyfiki pracy przedszkola w różnych obszarach jego działalności, zrozumieniu ich celowości oraz będą przydatne zarówno dla rodzica, jak i osób zainteresowanych uruchomieniem niepublicznej placówki przedszkolnej. Zbigniew Ostrach

Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne
Numer ISBN

978-83-8095-045-0

Wymiary

235x160

Oprawa

miękka

Liczba stron

144

Język

polski

Fragment

Koncepcja pierwszego przedszkola Schyłek odrodzenia to odejście od humanizmu i fascynacji starożytnością, a propagowanie narodowych dzieł literackich, które wzmacniały poczucie narodowe i realistyczne tendencje gospodarcze. Czołowym przedstawicielem i reformatorem szkolnictwa był wtedy czeski pedagog Jan Amos Komeński (1592–1670). Podobnie jak wielu jego poprzedników, uważał, że dziecko powinno być wychowywane od samego urodzenia. Dlatego w swoim najbardziej znanym dziele Wielka dydaktyka dużo uwagi poświęcił wychowaniu w okresie przedszkolnym. Kształcenie do 6. roku życia nazywał szkołą macierzyńską. Jej idee, przedstawione w jednym z rozdziałów podręcznika, obejmowały wiele ważnych grup problemowych. Dotyczyły one kształcenia zmysłów, nauki mówienia i liczenia, poznawania właściwego zachowania się, stosunku do osób starszych, powściągania popędów. Program wychowania moralnego miał wpoić dziecku takie cnoty, jak: umiarkowanie, czystość, posłuszeństwo, prawdomówność, pracowitość, cierpliwość, przyzwoitość i uczynność. W nauczaniu zespołowym dzieci od 4. do 6. roku życia widział sens przygotowania do następnego etapu nauczania, jakim była szkoła języka ojczystego (ludowa, publiczna). To w niej, a nie w szkole macierzyńskiej, dziecko miało rozpoczynać naukę pisania i czytania. Komeński sugerował, że praca z dziećmi w placówce przedszkolnej powinna opierać się na takich formach i metodach pracy, które przypominają zabawę. Należy ją wykorzystywać po to, aby dzieci nie czuły przemęczenia. Trzeba więc dostosowywać czas pracy do ich specyficznych możliwości. Jeżeli chodzi o wychowanie umysłowe, to Komeński proponował skupienie się na poznawaniu rzeczy, wykonywaniu różnych czynności i przedmiotów oraz mówieniu. Dzieci miały się uczyć o zwierzętach, roślinach oraz miejscu zamieszkania. Powinny znać zakres i znaczenie podstawowych rzeczowników. Według czeskiego pedagoga muszą orientować się w określeniach czasu i pór roku. Wychowanie intelektualne zalecał rozszerzać o takie elementy arytmetyki, geometrii i muzyki, które dają się praktycznie ćwiczyć. W szkole macierzyńskiej dzieci mają kształcić się w zależności od indywidualnego tempa rozwoju i uzdolnień. Wychowawcy powinni w niej otaczać szczególną opieką jednostki słabsze i mniej zdolne. Po ukończeniu szkoły macierzystej dziecko powinno osiągnąć określoną, mierzalną dojrzałość szkolną. [...]

d2xyfg5

Podziel się opinią

Share
d2xyfg5

d2xyfg5
d2xyfg5
d2xyfg5