Trwa ładowanie...
d1b6x6y
04-02-2020 08:53

Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego opracowanyna podstawie założeń pedagogiki Marii Montessoriw Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi

książka
Oceń jako pierwszy:
d1b6x6y
Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego opracowanyna podstawie założeń pedagogiki Marii Montessoriw Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Wydawnictwo
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

II nagrodaw konkursie na najlepszy programwychowania przedszkolnegozorganizowanym przez Centralny OśrodekDoskonalenia Nauczycieli w Warszawie – sierpień 2009pod patronatem Ministra Edukacji NarodowejKraków 2009 Niniejszy Program wychowania przedszkolnego został opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori. Autorkami publikacji są nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, które podjęły się opracowania Programu ze względu na własne potrzeby związane z codzienną pracą w grupach montessoriańskich. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do wspołczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi, ale istotnymi aspektami wychowania, jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne. Warto dodać, że w dotychczasowej ofercie wydawniczej brakowało opracowania, które uwzględniałoby kryteria pracy z małym dzieckiem według idei Marii Montessori. Odbiorcami Programu mogą być zarówno wychowawcy przedszkoli montesoriańskich, jak również nauczyciele wykorzystujący w swojej pracy elementy tej metody, osoby przygotowujące się do roli nauczyciela, a także wszyscy poszukujący. Punktem wyjścia do skonstruowania niniejszego Programu były wytyczne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Autorki uwzględniły wszystkie punkty zawarte w poszczególnych obszarach podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN w dniu 23. grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz. 17). Opracowany w Przedszkolu Miejskim nr 106 Program wychowania przedszkolnego uwzględnia następujące obszary tematyczne:– bezpieczeństwo, adaptacja, integracja,– ćwiczenia praktycznego dnia,– kształcenie zmysłów,– edukacja matematyczna,– edukacja językowa,– wychowanie religijne,– wychowanie dla kultury życia,– wychowanie przez sztukę.Przedstawiony podział treści bezpośrednio nawiązuje do wyodrębnionych przez M. Montessori działów wychowania, a także wynika ze specyfiki pracy naszego przedszkola. Poszczególne treści zestawiono w tabelach zawierających następujące kolumny:– treści programowe (wynikające z podstawy programowej)– zadania do realizacji– umiejętności dziecka będące wynikiem podjętych zadań Książka dostępna w wersji elektronicznej w następujących witrynach:

Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego opracowanyna podstawie założeń pedagogiki Marii Montessoriw Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi
Numer ISBN

978-83-7587-513-3

Wymiary

176x250

Oprawa

miękka

Liczba stron

138

Język

polski

Fragment

Główne cele Programu, nawiązujące bezpośrednio do założeń pedagogiki M. Montessori, są następujące: - zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji; - budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby; - rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka; - poznawanie świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania; - zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny; - doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia; - budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społecznokulturową i techniczną; - poznawanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość; - wyrażanie twórczej postawy w rożnych formach dziecięcej ekspresji; - wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie; - angażowanie rodziny dziecka w proces jego wychowania. Pozostają one również w korelacji z celami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Zakładają one: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

d1b6x6y

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1b6x6y
d1b6x6y
d1b6x6y