Trwa ładowanie...
d29uin7
d29uin7

Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego

książka
Oceń jako pierwszy:
Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Autorzy
Wydawnictwo
d29uin7
Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego
Materiały prasowe
Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego

Niniejszy Program wychowania przedszkolnego został opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori. Autorkami publikacji są nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, które podjęły się opracowania Programu ze względu na własne potrzeby związane z codzienną pracą w grupach montessoriańskich. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi, ale istotnymi aspektami wychowania, jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne. Warto dodać, że w dotychczasowej ofercie wydawniczej brakowało opracowania, które uwzględniałoby kryteria pracy z małym dzieckiem według idei Marii Montessori. Odbiorcami Programu mogą być zarówno wychowawcy przedszkoli montesoriańskich, jak również nauczyciele wykorzystujący w swojej pracy elementy tej metody, osoby przygotowujące się do roli nauczyciela, a także wszyscy poszukujący.

Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program wychowania przedszkolnego
Numer ISBN

978-83-7587-243-9

Wymiary

160x230

Oprawa

miękka

Liczba stron

140

Język

polski

Fragment

Główne cele Programu, nawiązujące bezpośrednio do założeń pedagogiki M. Montessori, są następujące: - zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji; - budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby; - rozwijanie samodzielności i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka; - poznawanie świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania; - zdobywanie umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny; - doskonalenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia; - budzenie zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społecznokulturową i techniczną; - poznawanie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość; - wyrażanie twórczej postawy w rożnych formach dziecięcej ekspresji; - wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie; - angażowanie rodziny dziecka w proces jego wychowania. Pozostają one również w korelacji z celami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Zakładają one: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

d29uin7

Podziel się opinią

Share
d29uin7

d29uin7
d29uin7
d29uin7