WP
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Dzieje się

Nagroda im. Jana Długosza dla Jerzego Strzelczyka

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Nagroda im. Jana Długosza dla Jerzego Strzelczyka
(Inne)
WP

Prof. Jerzy Strzelczyk , autor książki Zapomniane narody Europy , został laureatem 10. edycji konkursu im. Jana Długosza , który w czwartek wieczorem rozstrzygnięto w Krakowie. Nagrodzoną książkę wydało Wydawnictwo Ossolineum.

Książka poznańskiego historyka przybliża dzieje starożytnych ludów Europy – Wenetów, germańskich Longobardów i Swebów, związanych z kulturą celtycką Piktów, słowiańskich Wiślan i Obodrzyców, stepowych Chazarów oraz Jaćwięgów.

Ich ślady, zachowane w źródłach pisanych oraz w ziemi, dostępne są dziś jedynie historykom i archeologom. Prof. Strzelczyk przybliża czytelnikom obraz narodów, które w przeszłości odgrywały godną uwagi rolę, a których nie znajdziemy na współczesnych mapach Europy. Prof. Jerzy Strzelczyk jest pracownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i członkiem Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU. Interesuje się dziejami politycznymi, etnicznymi i intelektualnymi średniowiecza, Słowiańszczyzną oraz dziejami wiedzy geograficznej w średniowieczu. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu. Najnowsza, wydana w tym roku, to Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach.

WP

Książka Zapomniane narody Europy ukazała się w 2006 r.
– ‘Naród’ jest w niej kategorią umowną, daleką od dzisiejszego rozumienia tego terminu. Chodzi w niej raczej o ludy, które łączyła więź plemienna, etniczna, językowa i kulturowa w szerokim znaczeniu, a wreszcie pewna wspólnota interesów – wyjaśnił członek jury konkursu im. Jana Długosza , historyk prof. Jerzy Wyrozumski .

– Osiem odrębnych tekstów, poświęconych poszczególnym +zapomnianym+ ludom, autor nazwał szkicami. (...) Sam autor traktuje je jako formę popularną. Istotnie, nie są przeciążone aparatem krytycznym, dają jednak w kluczowych sprawach wywód uwzględniający i różnice poglądów, i stan naukowej dyskusji, i złożoność warsztatu badawczego. Czytelnik nie ma wątpliwości, że jest przez autora dobrze prowadzony po bardzo grząskim gruncie tej bardzo wczesnej historii Europy – podsumował krakowski historyk.

Konkurs im. J. Długosza organizowany jest corocznie od 1998 r., jako wydarzenie kulturalne towarzyszące Targom Książki w Krakowie. W zamiarze organizatorów ma promować książki poważne i wartościowe, doceniane przez środowiska naukowe. Ma doceniać pracę autorów dzieł o wybitnych walorach naukowych, które z racji swojego charakteru mają niewielkie szanse, aby stać się bestsellerami w rozumieniu stricte marketingowym.

W skład jury, któremu przewodniczy prof. Władysław Stróżowski, wchodzą profesorowie: Ryszard Nycz , Jan Ostrowski , Leszek Polony , Piotr Sztompka i Jerzy Wyrozumski . Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 50 książek, z których jury nominowało 10.

WP

Organizatorem konkursu są Targi w Krakowie oraz Polska Izba Książki.

Polub WP Książki
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP