Trwa ładowanie...
d2hp9zg

Mikołaj Kopernik

"__wlasne
Źródło: "__wlasne

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat w Toruniu 19 lutego 1473 roku w domu przy ul. Św. Anny
(obecnie: ul. Kopernika). Był synem kupca krakowskiego (o takim samym imieniu jak słynny astronom
- Mikołaj), który w ramach prowadzonego handlu przeniósł się z Krakowa do Torunia. Natomiast matka
naukowca, Barbara, pochodziła z rodziny Watzenrode, związanej z Toruniem od dłuższego czasu.

Kopernik został wysłany na studia do Krakowa i na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej
studiował od 1491 do 1495 roku. Później kontynuował studia na uczelniach włoskich, w Bolonii
(prawo), Padwie (medycyna) i Ferrarze (prawo), przebywał także w Rzymie. Działo się to w latach
1496 - 1503.

Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie rezydował jego wuj
Łukasz Watzenrode, który był biskupem warmińskim. Właśnie w Lidzbarku około 1509 roku opracował
pierwsze zarysy swojej teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.

Kolejny etap swojego życia spędził we Fromborku, gdzie mieszkał na wzgórzu katedralnym. Z
Fromborkiem był związany do końca życia (zmarł 24 maja 1543 roku), z kilkuletnimi przerwami na
pobyt w Olsztynie.

Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest "De revolutionibus orbium coelestium" (" O obrotach sfer niebieskich" ), które zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w niej teorię heliocentrycznej
budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy. Według Kopernika to Ziemia i inne
planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach
średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.

Mimo, że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie, to wpłynęła na sposób
patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we Wszechświecie. Zapoczątkowała tzw. rewolucję
kopernikańską, szczególnie w naukach ścisłych.

Za czasów Kopernika technika nie pozwalała na dostarczenie przekonujących dowodów obserwacyjnych na
słuszność idei polskiego astronoma, ale po zastosowaniu przez Galileusza teleskopu do obserwacji
nieba (w 1609 roku), kolejne wieki przyniosły takie dowody. Ostateczne jej potwierdzenie nastąpiło
gdy zmierzono paralaksy gwiazd (niewielkie zmiany pozycji gwiazd na niebie w ciągu roku spowodowane
ruchem Ziemi po orbicie).

W czasie swojej działalności Kopernik zgromadził spory księgozbiór, który w większości uległ
rozproszeniu i częściowo zniszczeniu po śmierci naukowca. Większość książek trafiała do biblioteki
kapitulnej we Fromborku, skąd zostały wywiezione do Szwecji przez wojska Gustawa Adolfa i Karola
XII. Być może dzięki temu niektóre z tych ksiąg przetrwały do naszych czasów.

Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym "człowiekiem renesansu", bowiem działał także
jako matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, a także próbował swoich sił w przekładach literatury.

Opracował "Traktat o monetach". Wygłosił go publicznie na zjeździe stanów Prus Królewskich w
Grudziądzu (1522 rok). Kopernik zauważył, że jeżeli na rynku istnieją dwa rodzaje pieniądza, z
których jeden jest postrzegany jako "lepszy", to będzie on gromadzony, a na rynku pozostanie
głównie "gorszy", co można w skrócie opisać regułą: "pieniądz gorszy wypiera lepszy". To prawo
ekonomii znane jest jako prawo Kopernika-Greshama.

W czasie swojej kariery zawodowej Kopernik pełnił funkcje takie jak sekretarz biskupa warmińskiego,
lekarz biskupa warmińskiego, administrator dóbr kapituły warmińskiej (m.in. umacniał zamek
olsztyński), komisarz Warmii, poseł oraz sporadycznie różne inne funkcje. Brał udział w wielu
czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych, w zjazdach stanów Prus Królewskich, sejmie
krakowskim, reprezentował kapitułę podczas negocjacji z Zakonem Krzyżackim w sprawie zwrotu
Braniewa.

W roku 2005 zakończyły się prace archeologiczne katedrze we Fromborku, kierowane przez prof.
Jerzego Gąssowskiego. W ich ramach prawdopodobnie odnaleziono grób i czaszkę Mikołaja Kopernika
(aczkolwiek istnieją kontrowersje co do identyfikacji), na podstawie której dokonano rekonstrukcji
prawdopodobnego wyglądu twarzy słynnego astronoma.

Imię Kopernika noszą duże kratery na Księżycu i Marsie, planetoida o numerze 1322, sztucznie
otrzymany pierwiastek Copernicium (CN). Nadawano je również różnym projektom naukowym (np. OAO-3
Copernicus - amerykański satelita do obserwacji w nadfiolecie i zakresie rentgenowskim, Kopernik
500 - radziecki satelita do badania promieniowania Słońca powstały przy współpracy z polskimi
naukowcami).

W Toruniu istnieje Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK), a w Warszawie Centrum Astronomiczne im.
Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN), oraz popularyzatorski ośrodek Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Imię astronoma nosi także wiele szkół.

UMK stworzył portal internetowy zawierający wiele informacji na temat Kopernika, dostępny pod
adresem http://copernicus.torun.pl/.

Mikołaj Kopernik
Data urodzenia

18.02.1473

Data śmierci

23.05.1543

Bibliografia
d2hp9zg

Podziel się opinią

30
20

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2hp9zg
d2hp9zg
d2hp9zg