Trwa ładowanie...
dvbs0oo
03-02-2020 08:02

Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka nr 1/2012. Dźwięk, technologia, środowisko

książka
Oceń jako pierwszy:
dvbs0oo
Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka nr 1/2012. Dźwięk, technologia, środowisko
Forma wydania

Książka

Rok wydania
Wydawnictwo
Seria
Materiały prasowe
Źródło: Materiały prasowe

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" - ceniony przez środowiska uniwersyteckie specjalistyczny kwartalnik redagowany z myślą o objęciu wszechstronną refleksją teoretyczną i metodologiczną najważniejszych zjawisk zachodzących w nauce o kulturze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 1993 roku - najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Gwóźdź. Pismo zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnym kulturoznawczym rodowodzie, wpisującego się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być forum wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Dźwięk, technologia, środowisko W ostatnich latach daje się zauważyć wzmożone zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania dźwięku w kulturze współczesnej. Medioznawcy opisują funkcje nowej oralności będącej wynikiem przeobrażeń technologicznych oraz wskazują na zanikanie znanych od lat form zapośredniczania dźwięku. (...) Wraz z dewaluacją taśmy magnetofonowej z jednej strony oraz rozwojem komputeryzacji z drugiej, rodzi się potrzeba sproblematyzowania współczesnego dematerializowania się nośników dźwięku i wpływu tego procesu na działalność artystyczną. Kulturoznawcy dostrzegają potrzebę wskazania tych sfer oddziaływania dźwięku poza sztuką, które bezpośrednio wpływają na partycypację kulturową. Powstają projekty badające akustyczny charakter określonych środowisk czy miejsc zmierzające do świadomego audio-planowania. Z nieco innej perspektywy, ekolodzy i geografowie zwracają uwagę na dźwiękowe zanieczyszczenia będące efektem technologicznego i urbanizacyjnego rozwoju. Wreszcie, sami artyści, muzycy dostrzegają potrzebę mówienia o dźwięku z innej, niż to proponowała tradycyjna muzykologia, perspektywy. Po eksperymentach muzycznej awangardy, a jednocześnie z tanią i łatwą w obsłudze technologią współczesności każdy dający się zarejestrować i podlegający obróbce dźwięk może stać się pełnoprawnym elementem kompozycji muzycznej. (...) Zaproszeni do numeru badacze to zarówno muzycy, jak i teoretycy reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Można odnieść wrażenie, że wszyscy odczuwają potrzebę wzniecenia głębszej debaty na proponowane zakresy problemowe oraz że uda się tym samym zapełnić nieco lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie na ten temat. (...) Tomasz Misiak

Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka nr 1/2012. Dźwięk, technologia, środowisko
Wymiary

165x235

Oprawa

miękka

Liczba stron

218

Język

polski

dvbs0oo

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvbs0oo
dvbs0oo
dvbs0oo