Trwa ładowanie...
d1bszn1
d1bszn1

Karol Modzelewski

Karol Modzelewski należał do Solidarności Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach CC BY-SA
Karol Modzelewski należał do Solidarności

Karol Modzelewski jest honorowym obywatelem Wrocławia. Dostrzeżono jego zasługi na polu kultury i literatury, przyznając mu m.in. Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera oraz medal świętego Jerzego.

Karol Modzelewski – życiorys

Karol Modzelewski przyszedł na świat w Moskwie jako Cyryl Budniewicz, podczas policyjnego terroru NKWD. W skutek tego aresztowano jego dziadka i ojca, skazanego na pobyt w łagrze. Natalia Wilder, matka chłopaka, związała się z Zygmuntem Modzelewskim, który dał przybranemu synowi nazwisko. Karol Modzelewski rozpoczął naukę języka polskiego po wyjeździe do Polski w 1945 roku. Maturę zdawał w Warszawie, na studiach historycznych poznał Jacka Kuronia i Krzysztofa Pomiana, późniejszych kolegów ze studenckiej organizacji rewizjonistycznej i wstąpił do PZPR. Podczas robienia doktoratu Karol Modzelewski pracował jako asystent na UW, ale po krytyce linii politycznej PZPR zwolniono go z uczelni i z pracy i skazano na karę pozbawienia wolności. Po udziale w demonstracjach studenckich w marcu 1968 roku Karol Modzelewski został ponownie aresztowany.

Karol Modzelewski – kariera naukowa

Od roku 1972 Karol Modzelewski pracował we Wrocławiu w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, gdzie się doktoryzował i habilitował. Ze względów politycznych nie mógł wyjechać na zaproszenie na cykl specjalnych wykładów do Francji. Został profesorem. Karol Modzelewski był kolejno zatrudniony w Instytucie Historii PAN, Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem PAN (był wiceprezesem), Komitetu Nauk Historycznych, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jeden w uniwersytetów w Polsce uhonorował Karola Modzelewskiego tytułem doktora honoris causa w 2009 roku.

Karol Modzelewski – działalność polityczna

Karol Modzelewski należał do Solidarności od 1980 roku, był m.in. rzecznikiem prasowym związku. Zatrzymano go w Sopocie po ogłoszeniu stanu wojennego, w 1982 roku aresztowano i dopiero amnestia 2 lata później spowodowała zwolnienie Karola Modzelewskiego z więzienia. Był senatorem I kadencji (Komitet Obywatelski), jednym z założycieli lewicowej Solidarności Pracy i Unii Pracy o charakterze socjaldemokratycznym. Karol Modzelewski należał do komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w 2005 roku.

Karol Modzelewski – książki i wyróżnienia

Karol Modzelewski jest autorem poczytnych publikacji historycznych. Jego najbardziej znanym dziełem jest ”Barbarzyńska Europa” z dziedziny historii powszechnej, za którą w 2007 roku dostał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za eksplorowanie tożsamości naszego kontynentu i jej wielokulturowe ujęcie. ”Zajeździmy kobyłę historii” otrzymało Nagrodę Literacką ”Nike” i szereg wyróżnień. Warto zwrócić również uwagę na ”Życiodajny impuls chuligaństwa. Notatki z lat 1993-2002”. Sam Karol Modzelewski jest laureatem Krzyża kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, otrzymanym od prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Orderu Orła Białego oraz Legii Honorowej.

d1bszn1
Karol Modzelewski
Data urodzenia

23.11.1937

Miejsce urodzenia

Moskwa, Rosja

Bibliografia

Podziel się opinią

7
3
Share
d1bszn1

d1bszn1
d1bszn1
d1bszn1