Trwa ładowanie...
dqh5by1

Joseph Ratzinger

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY

Józef Ratzinger, znany całemu światu jako papież Benedykt XVI, jest autorem licznych publikacji teologicznych, trzech encyklik, czterech adhortacji apostolskich, osiemnastu Motu propria i dziesięciu Konstytucji apostolskich. Obecnie przebywa na emeryturze.

Józef Ratzinger - młodość w nazistowskich Niemczech

Józef Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w przeddzień Wielkanocy. Jego rodzicami byli komisarz Józef i kucharka Maria. Przyszły papież miał dwoje rodzeństwa: nieżyjącą juz Marię oraz Georga, który także powiązał swoje życie z kapłaństwem. Ojciec był przeciwnikiem nazizmu, co powodowało, że rodzina musiała się wciąż przeprowadzać.
Józef miał już w dzieciństwie czuć powołanie.
W 1939 r. stał się uczniem seminarium w Traunstein. Szkoła została po trzech latach przekształcona na szpital wojskowy.
Józef został przymusowo wcielony do Hitlerjugend, gdy miał 14 lat. Unikał pojawiania się na spotkaniach.
Dwa lata później został przydzielony do Luftwaffenhelfer, gdzie miał bronić fabryki silników lotniczych, a potem myśliwców. Miał także atakować alianckie bombowce nad Monachium. Wkrótce potem został wcielony do Reichsarbeitsdienst, w ramach którego miał się udać na granicę Austrii i Węgier. Widział grupę Żydów, zapędzanych do obozów. Na krótko wrócił do domu, a następnie dostał kolejne wezwanie - tym razem do koszar Wehrmachtu. Odbył szkolenie i pilnował posterunków w pobliżu rodzinnego miasta. Nigdy nie był na froncie.
Na kilka dni przed oficjalnym poddaniem się Niemiec, Ratzinger zdezerterował, co prawie skończyło się wydaniem na niego wyroku śmierci.
Po wkroczeniu Amerykanów, młody Józef trafił do obozu jenieckiego koło Ulm, z którego został wypuszczony 19 kwietnia 1945 r. Jego bratu także udało się opuścić obóz (brat przebywał we Włoszech).

Józef Ratzinger - święcenia kapłańskie i studia

Po wojnie Józef i jego brat Georg podjęli decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego. Znaleźli się we Fryzyndze. W Monachium natomiast studiowali na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana.
Tam największy wpływ miały na niego nauki św. Augustyna i św. Bonawentury.
Bracia przyjęli święcenia kapłańskie wspólnie 29 czerwca 1951 r.
Dwa lata później Józefowi udało się uzyskać tytuł doktora, dzięki pracy "Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna”. W 1957 r. obronił pracę doktorską "Teologia dziejów u św. Bonawentury". Niedługo po tym został profesorem kolegium.

Józef Ratzinger - dorobek naukowy

Józef Ratzinger współpracował z Uniwersytetem w Bonn, Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze, Uniwersytetem Eberharda i Karola w Tybindze i Uniwersytetem w Ratyzbonie.
Zanim został papieżem napisał m.in. takie dzieła jak:

 • "Eschatologia, śmierć i życie wieczne" ("Eschatologie, Tod und ewiges Leben, Leipzig")
 • "Wahrheit, Werte, Macht. Prüfsteine der pluralistischen"
 • "Zur Gemeinschaft gerufen. Kirche heute verstehen"
 • "Kirche, Ökumene und Politik. Neue Versuche zur Ekklesiologie"
 • "Raport o stanie wiary" – wywiad-rzeka przeprowadzony przez Vittorio Messoriego
 • "Umkehr zur Mitte. Meditationen eines Theologen"
 • "Zum Begriff des Sakramentes"
 • "Die Tochter Zion. Betrachtungen über den Marienglaube der Kirche"

Uważał, że ekumenizm jest bardzo ważny i wyznawał pogląd, że każdy ma prawo do religijnej wolności.

Józef Ratzinger - arcybiskup Monachium, kardynał, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Józef Ratzinger był pomocnikiem biskupa Fryzyngi, a w trakcie drugiego Soboru Watykańskiego - arcybiskupa Kolonii, Józefa Fringsa.
W 1977 r. Ratzinger został arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. W tym samym roku stał się kardynałem.
W 1981 r. Jan Paweł II ogłosił Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary. W 1993 r. objął funkcję kardynała biskupa. W 2002 r. został dziekanem Kolegium Kardynalskiego.
W Kurii Rzymskiej był:

 • przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej
 • radcą Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu,
 • członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ds. Ewangelizacji Narodów, ds. Edukacji Katolickiej a także członka Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Józef Ratzinger - 8 lat pontyfikatu

Józef Ratzinger został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 r. W czasie swojego pontyfikatu napisał:

 • "Bożą rewolucję"
 • "Jezusa z Nazaretu" (trzy tomy)
 • "Światłość świata" (wywiad przeprowadzony przez Petera Seewalda)
 • trzy encykliki: "Bóg jest miłością" ("Deus caritas est"), "W nadziei zbawieni" ("Spe salvi") i "Miłość w prawdzie" ("Caritas in veritate")
 • cztery adhortacje apostolskie: "Sakrament miłości" ("Sacramentum Caritatis"), "Słowo Pańskie" ("Verbum Domini") "Zadanie Afryki" ("Africae Munus") i "Kościół na Bliskim Wschodzie" ("Ecclesia in Medio Oriente")

11 lutego 2013 r. Benedykt XVI z powodów zdrowotnych zrezygnował z posługi papieskiej i udał się na emeryturę.

dqh5by1

Podziel się opinią

1

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqh5by1
dqh5by1
dqh5by1