Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw

Jan Woleński

Profesor zwyczajny filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest przedstawicielem filozofii analitycznej. Kontynuuje tradycje szkoły lwowsko-warszawskiej w sposobie i problematyce filozofowania. Zajmuje się epistemologią, historią logiki, zastosowaniami logiki w filozofii oraz filozofią prawa. Jest także publicystą zabierającym głos w różnych sprawach publicznych i apelującym o ich racjonalne dyskutowanie i rozwiązywanie. Opublikował ponad 1400 pozycji, w tym 20 książek i 450 artykułów.

Jest jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich filozofów na arenie międzynarodowej (opublikował ponad 400 prac w językach obcych; został wybrany do Institut International de Philosophie, prestiżowej organizacji grupującej 100 filozofów z całego świata). Jest członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (przewodniczący w latach 1999–2001), Polskiego Towarzystwa Matematycznego, European Society of Analytic Philosophy (prezydent w kadencji 2005–2008), Aristotelian Society, American Mathematical Society i Association for Symbolic Logic.

0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw