Trwa ładowanie...
d1lj15o

Jan Hartman

Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY
Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY

Jan Hartman jest filozofem, profesorem nauk humanistycznych, politykiem, publicystą i wydawcą czasopisma ""Principia". Opublikował wiele książek, głównie o tematyce filozoficznej.

Jan Hartman - życiorys

Jan Hartman urodził się 18 marca 1967 we Wrocławiu w rodzinie zasymilowanych Żydów. Ojcem Jana był matematyk, Stanisław Hartman, a prapradziadkiem rabin Izaak Kramsztyk, patriota okresu rozbiorów, który wziął udział w pogrzebie tzw. pięciu poległych, ofiar w starciu z wojskiem rosyjskim.

Jan Hartman studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie rozpoczął pracę najpierw na stanowisku asystenta, a potem adiunkta. Od 2004 r. jest kierownikiem Zakładu Filozofii i Bioetyki (wcześniej jednostka ta nosiła nazwę Zakładu Filozofii Medycyny Collegium Medicum UJ). Habilitował się w 2001 r., a tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 2008 r. Trzy lata później był już profesorem zwyczajnym.
Hartman wykładał także w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Zagadnienia, jakie podejmuje w swoich badaniach, dotyczą metafilozofii, a w szczególności heurystyki filozoficznej, w ramach której stworzył autorską teorię neutrum.

Hartman był wiceprezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, B’nai B’rith Polska i Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego(2009-2010) oraz przewodniczącym rady programowej Forum Liberalnego i Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich.

Jan Hartman - działalność

Oprócz działalności akademickiej, Hartman udziela się także w polityce, jednak nie odniósł jeszcze znaczących sukcesów na tym polu. Był członkiem Unii Wolności. Później związał się z SLD, Ruchem Palikota, Europą Plus, komitetem Europa Plus Twój Ruch, Unią Lewicy (Wolność i Równość, która dołączyła do inicjatywy KOD-u - Wolność Równość Demokracja). Obecnie angażuje się w działalność Komitetu Obrony Demokracji.
Hartman wywołał kontrowersję stwierdzeniem, że warto rozpocząć dyskusję na temat legalności kazirodztwa. Został za to usunięty z Twojego Ruchu, a Uniwersytet Jagielloński odciął się od jego stanowiska.

Jan Hartman napisał artykuły dla wielu pism, m.in. dla:

 • "Principia" - Hartman jest założycielem i redaktorem naczelnym tego działającego od 1989 r. pisma
 • "Gazety Wyborczej"
 • "Tygodnika Powszechnego"
 • "Dziennika Gazety Prawnej"
 • "Rzeczpospolitej"
 • "Polityki"
 • "Newsweeka"
 • "Przeglądu Politycznego"
 • "Liberte"
 • "Przekroju"
 • "Faktów i Mitów"

Za swą działalność publicystyczną Hartman otrzymał w 2009 r. nagrodę Grand Press.

Jan Hartman - książki

Większość publikacji autorstwa Hartmana dotyczy filozofii. Pojawiają się także zagadnienia, związane z polityką. Wśród niektórych tytułów znajdują się:

 • "Sposób istnienia rzeczy materialnej według Sporu o istnienie świata R. Ingardena"
 • "Heurystyka filozoficzna"
 • "Jak poważnie studiować filozofię"
 • "Techniki metafilozofii"
 • "Short Studies in Bioethics"
 • "Przez filozofię"
 • "Wiedza o etyce" napisana z Janem Woleńskim
 • "Bioetyka dla lekarzy"
 • "Widzialna ręka rynku. Filozofia w marketingu"
 • "Polityka filozofii. Eseje"
 • "Wiedza – Byt – Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii"
 • "Zebra Hartmana"
 • "Głupie pytania"
 • "Etyka! Poradnik dla grzeszników"
 • "Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie"
 • "Polityka. Władza i nadzieja"
 • "Wstęp do filozofii"

Hartman był także redaktorem trzech wydań "Słownika filozofii".

d1lj15o

Podziel się opinią

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1lj15o
d1lj15o
d1lj15o