Trwa ładowanie...
dy5ar4v

I Ogólnopolski Konkurs Literacki na Tekst Kabaretowy Taka Gmina”

dy5ar4v
dy5ar4v

Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Literacki na Tekst Kabaretowy "Taka Gmina”.

Patronat medialny sprawują: dwutygodnik "Victor Gimnazjalista", Radio „Bogoria".

Konkurs ma na celu:
- Upowszechnienie i rozwijanie twórczości kabaretowej.
- Promocję młodych utalentowanych autorów tekstów kabaretowych.
- Zachęcenie autorów do opisywania najbliższego otoczenia – swojej „małej ojczyzny.”
- Zapoznanie młodego pokolenia z dorobkiem „Kabaretu Starszych Panów”.

Regulamin konkursu:

 1. Na konkurs przyjmowane będą utwory satyryczne prozą lub wierszem, nieprzekraczające 3 stron stron maszynopisu.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla autorów, którzy nie przekroczyli 26 roku życia.
 1. Tematyka prac dowolna. Mile widziane teksty związane z tematem konkursu (czerpiące inspirację z tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu autorów, –tytułowej „gminie”).
 1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
dy5ar4v

- do 16 lat
- 17 -– 26 lat

 1. Prace konkursowe oceni Jury w składzie: Marek Ławrynowicz - (przewodniczący) pisarz, satyryk, autor słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych, członek zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zbigniew Korpolewski –- artysta estradowy, aktor, reżyser i prezenter przedstawień rozrywkowych i muzycznych, autor tekstów satyrycznych, prawnik. Grzegorz Wasowski -– dziennikarz radiowy, satyryk, twórca rozrywkowych programów telewizyjnych, syn Jerzego Wasowskiego, współtwórcy Kabaretu Starszych Panów. Przedstawiciel Radia „Bogoria”.
 1. Nagrody (dla każdej kategorii oddzielnie): 1 miejsce - 1 000 zł 2 miejsce - 500 zł 3 miejsce - 300 zł

Nagroda Specjalna wysokości 1 000 zł za najlepszy utwór inspirowany działalnością Kabaretu Starszych Panów (Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory).

dy5ar4v

Wyróżnienie dla najlepszego tekstu napisanego przez mieszkańca Gminy Nadarzyn.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Ponadto przyznane zostanie Wyróżnienie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którym jest druk nagrodzonych tekstów w wydawanym przez SPP periodyku oraz prezentacja autora podczas organizowanej przez SPP „Biesiady Literackiej”. (SPP zastrzega sobie prawo do nie przyznania tej nagrody).

dy5ar4v

Przewiduje się również Wyróżnienie Patrona Medialnego, w postaci prezentacji nagrodzonych tekstów na antenie Radia „Bogoria”. Patron medialny zastrzega sobie prawo do nie przyznania tej nagrody.

 1. Termin nadsyłania prac: do 28 lutego 2007 (wg daty stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2007r. O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

8.Prace należy opatrzyć godłem, podać kategorię wiekową (np. ANNA; 17 - 25) i wysłać w 4 egzemplarzach wraz z zaklejoną kopertą zawierającą dane autora (godło, imię i nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon kontaktowy lub e-mail) na adres:

dy5ar4v

* Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42 05-830 Nadarzyn* lub dostarczyć osobiście.

W przypadku utworów inspirowanych działalnością Kabaretu Starszych Panów (Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory) należy dopisać: KABARET STARSZYCH PANÓW.

Teksty mieszkańców gminy Nadarzyn powinny być opatrzone dopiskiem NADARZYN.

Dla usprawnienia późniejszych publikacji prosimy dołączyć teksty również w formie elektronicznej (płyta CD, dyskietka).

 1. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 1. UWAGA! Nie będą oceniane: - nieczytelne maszynopisy i rękopisy - prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nadesłanych tekstów oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych publikacji.
 1. Bieżące informacje o konkursie na stronie: www.nok.pl
 1. Dodatkowych informacji udziela Dorota Suwalska: tel: (22)7298916 (poniedziałki i piątki godz.14.00 – 20.00; wtorek godz. 13.00-21.00) e-mail: d.suwalska@nok.pl
dy5ar4v
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dy5ar4v