ycipk-2z7f8t
ycipk-2z7f8t

Biblioteka Więzi Wydawnictwo

Logo
Podziel się

Biblioteka WIĘZI istnieje od roku 1960. Przez pierwsze trzydzieści lat, jeszcze w warunkach komunistycznej cenzury, była to seria książek autorów polskich i zagranicznych redagowana przez WIĘŹ, a wydawana we współpracy ze Społecznym Instytutem Wydawniczym ZNAK w Krakowie. Od 1990 roku jest to już w pełni samodzielne wydawnictwo.

Tematyka książek Biblioteki WIĘZI, obejmująca religię i kulturę, historię najnowszą i zagadnienia społeczne, jest poszerzeniem i pogłębieniem problematyki poruszanej na łamach miesięcznika. I tak, w latach sześćdziesiątych, ukazywały się tu książki myślicieli chrześcijańskich, twórców personalizmu i inspiratorów odnowy Kościoła podjętej przez Sobór Watykański II, m.in.: Emmanuela Mouniera, Raissy Maritain, Simone Weil, Thomasa Mertona, Dietricha Bonhoeffera, Heldera Camary. Znamienne tytuły autorów polskich z tamtych lat to Droga katechumena Jerzego Zawieyskiego, Perspektywy, Spotkania i Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy Anny Morawskiej, Kościół otwarty Juliusza Eski, Rozdroża i wartości Tadeusza Mazowieckiego, Rodowody niepokornych Bohdana Cywińskiego.

ycipk-2z7f8t

Dziś, w warunkach wolności, kontynuując linię personalizmu chrześcijańskiego i inspirując się myślą papieża Jana Pawła II, zachęcającego do dialogu między wiarą a kulturą, Biblioteka WIĘZI pragnie dostarczać duchowych drogowskazów i intelektualnego pokarmu współczesnemu człowiekowi, żyjącemu w świecie gwałtownych przemian cywilizacyjnych, a szukającemu prawdy, piękna i nadziei.

ycipk-2z7f8t
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
ycipk-2z7f8t
ycipk-2z7f8t