WP
WP

Zuzanna Stromenger

Urodziła się w Warszawie, tu ukończyła szkołę średnią; magisterium filozofii i doktorat biologii uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizowała się w zoologii, hydrobiologii, a następnie etologii, czyli porównawczej nauce o zachowaniu różnych zwierząt i ludzi.
Oprócz prac badawczych prowadzi wykłady na poziomie akademickim i odczyty, a także występuje w popularnonaukowych i wspomnieniowych audycjach radiowych. Jest autorką i współautorką, tłumaczem i współtłumaczem kilkunastu książek i około trzystu artykułów o charakterze naukowym, popularyzatorskim, dydaktycznym, leksykograficznym i poradniczym; kilkanaście przekładów ukazało się pod jej redakcją naukową. Jest rzecznikiem uniwersalnej etyki ekologicznej i obrońcą praw zwierząt.

0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
WP
WP