WP

Piotr Kowalczak

Piotr Kowalczak (dr hab. inż., prof. IMGW) dyrektor poznańskiego oddziału IMGW. Przedmiotem działalności zawodowej są: retencja, modelowanie matematyczne, gospodarka wodna obszarów zurbanizowanych, przepływy ekstremalne, ochrona przeciwpowodziowa, susze, aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne gospodarowania wodą. Przewodniczący grupy Roboczej "Powódź" Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, członek Grupy Roboczej "Woda i Klimat" Komisji Hydrologii WMO ONZ, członek Komisji Agrometeorologii WMO ONZ, członek Komitetu Naukowo-Technicznego d.s. Gospodarki Wodnej SITWM, członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Programu Badawczego "Baltex", członek Komitetu Sterującego Wdrażającego Dyrektywę Wodną UE i Dyrektywę Azotanową UE w Polsce. Brał udział w pracach nad Dyrektywą Powodziową UE (w ramach Komisji Ekonomicznej dla Europy ONZ, a potem w UE). Uczestniczył w licznych akcjach przeciwpowodziowych min. w wielkiej powodzi w 1997 roku, gdzie był odpowiedzialny za osłonę hydrologiczną i
meteorologiczną granicznego odcinka Odry i zlewni Warty. Autor ok. 300 prac badawczych m.in. z dziedziny gospodarki wodnej i hydrologii, w kraju i za granicą.

Piotr Kowalczak - Szczegóły autora
Bibliografia
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
WP
WP